Masterprogram i Textil Value Chain Management (2 år)

Allmänt

Programbeskrivning

Vill du lära dig mer om hållbarhet i textilvärdekedjan och hur olika delar av denna kedja påverkar varandra? Då kan det här vara utbildning för dig. Här får du grundläggande kunskaper i textilvärdekedjan och specialiserar dig i hantering av olika delar av försörjningskedjan.

Denna utbildning ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende i textil- och modeprocesser. Du får grundläggande kunskaper om hur man hanterar textilvärdes kedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet.

Textilhögskolan är bara rätt plats att studera mode. Här hittar du välutrustade laboratorier, innovation och forskning inom teknik samt design, som ofta genomförs i samarbete med branschen. Eftersom Boråsregionen är en textilregion, finns det goda möjligheter till samarbeten, praktik och examensarbete i närstående företag. Textilhögskolan är en del av University of Borås och alla program inom textil finns här, www. HB .se / sv / The-Swedish-School-of-Textiles /

Programstruktur

Kurserna under det första året representerar textilvärdet kedjan från idé till design, via produktion och distribution, till marknad och hantering av återflöden.

Under det andra året fortsätter du med textilhantering men den här tiden specialiserar sig i förvaltning av leveranskedjan. Centrale ämnen i år är hantering av produktion och logistik, prognostik och riskhantering.

Kurser har en stark grund i nuvarande forskning inom textilhantering med fokus på hållbarhet i textilvärdekedjan samt forskning kring angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi vid University of Borås .

Flera kurser handlar om att kontrollera en viss del av värdekedjan eller hur de olika delarna i kedjan är kopplade och påverkar varandra.

Karriärmöjligheter

Denna utbildning ger dig förberedelser för avancerade positioner inom branschen såväl som akademin. Efter examen är du utrustad med verktyg för att arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, eller du kan bli en entreprenör och starta egen verksamhet eller fortsätta att studera för doktorand.

Ingångskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom företagsekonomi, industriell ekonomi, textilteknik, textil eller modedesign, eller motsvarande. Vidare måste eleverna ha kunskaper om engelska som motsvarar engelska 6.

Urvalet är baserat på motivation och online intervju.

Magisterexamen

  • Master of Science (120 hp) med en majoritet i Management Specialization Textil Value Chain Management
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Borås has approximately 11 000 students and 730 employees. In collaboration with the public and private sectors, we conduct education and research of high international quality with ... Läs mer

The University of Borås has approximately 11 000 students and 730 employees. In collaboration with the public and private sectors, we conduct education and research of high international quality with great societal relevance. We are a modern university with a central campus in the centre of the city. The national and internationally known Swedish School of Textiles and Swedish School of Library and Information Science are a part of the University of Borås, both of which have educational programmes and research. Läs mindre