Masterprogram i fysisk planering (60 hp)

Allmänt

Programbeskrivning

Få en djup förståelse för fysisk planering och tvärvetenskapliga projekt. Förstå och planera för fysisk planerings framtida effekter på människan och miljön.

Programmet består av 60 högskolepoäng och leder till en magisterexamen.

Vid BTH

Rumslig planering som en hel och tvärvetenskaplig planering

Du presenteras här för den övergripande kontexten för fysisk planering, dess kulturarv och de olika formerna av styrning i samhället. Du är utbildad att arbeta i tvärvetenskapliga planeringsprojekt och fördjupa dig tematiskt i planeringens olika utmaningar, inklusive hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljön.

Förståelse för sociala, rumsliga och miljömässiga effekter

Du tillämpar också din nyfundna kunskap genom att undersöka resultaten av planering i olika geografiska sammanhang. Därmed utvecklar du en djupgående förståelse av den sociala, rumsliga och miljömässiga effekten av politik och planer. Programmet avslutas med en masteruppsats.

Efter BTH

Avancerad planering av framtida utrymmen och miljöer

Med en magisterexamen i fysisk planering är du kvalificerad för arbete i planeringssammanhang. I olika roller har du kompetens att arbeta med olika aspekter av planering, men också med kritisk forskning om dess konsekvenser.

123050_pexels-photo-416405.jpegPixabay / Pexels

Fakta

 • Typ av instruktion: On-campus, dag, heltid
 • Användningskod: BTH-9055
 • Studieperiod: 2020-augusti-31 till 2021-juni-06
 • UtbildningsnivÃ¥: Avancerad nivÃ¥
 • HuvudomrÃ¥de: Rumsplanering
 • Ansökan: Ansök via universityadmissions.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev frÃ¥n en ansvarig lärare kommer att publiceras här senast tre veckor innan kursen börjar.
 • Plats: Karlskrona
 • UndervisningssprÃ¥k: UndervisningssprÃ¥ket är engelska.
 • Behörighet: kandidatexamen (bestÃ¥ende av 180 högskolepoäng) i miljövetenskap, ekologi, kartläggning, anläggning, trafikteknik, landskapsingenjörer, arkitektonisk bevarande, arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller angränsande program. Engelska 6.
  Speciell behörighet på engelska från gymnasieskolan för icke-svenska studenter: TOEFL 575/90; IELTS 6,5 inget avsnitt under 5.5, eller University of Cambridge och Oxford-test.

Programdistribution

123051_03.png

Curriculum

Semester 1

 • Obligatoriska kurser
  • Introduktion till fysisk planering
  • Utmaningar i fysisk planering

Semester 2

 • Obligatoriska kurser
  • Arbetar i tvärvetenskapliga planeringsprojekt
  • Examensarbete

Learning Outcome

 • kunna visa bred kunskap och förstÃ¥else för det tvärvetenskapliga fält som fysisk planering tillhör, där samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik möts och sammanslagas i fysisk planering.
 • kunna visa avancerad kunskap om ämnen, discipliner och kunskapsomrÃ¥den som är användbara för att lösa kvalificerade uppdrag och att kritiskt granska designplaner och skriftliga dokument.
 • kunna visa avancerad kunskap om forskning och utveckling i rymdplanering.
 • kunna demonstrera avancerad metodisk kunskap om planering och design av den rumsliga miljön och av uppgifter som ingÃ¥r i arbetsomrÃ¥det för fysisk planering. pÃ¥ ett reflekterande och analytiskt sätt kunna visa förmÃ¥gan att integrera kunskap frÃ¥n testad praxis, ämnesomrÃ¥den och vetenskapsomrÃ¥den som är relevanta för behandlingen av komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och design av den rumsliga miljön kräver förmÃ¥ga att ta itu med och utvärdera situationer och problem där information kan vara begränsad.
 • kunna visa förmÃ¥ga att självständigt och kreativt identifiera och formulera problem relaterade till planering och design, sÃ¥som sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska och estetiska problem och med lämpliga metoder inom dessa omrÃ¥den planera och genomföra kvalificerade uppdrag pÃ¥ en nivÃ¥ som främjar utvecklingen av det professionella omrÃ¥det för fysisk planering.
 • kunna visa förmÃ¥ga att kommunicera och argumentera kunskaper och slutsatser inom omrÃ¥det fysisk planering med grupper och aktörer som berörs eller är involverade i fysisk planering.
 • kunna visa förmÃ¥ga att göra bedömningar med avseende pÃ¥ social, ekonomisk och ekologisk hÃ¥llbarhet inom omrÃ¥det fysisk planering baserad pÃ¥ testad praxis och tillgänglig vetenskaplig kunskap
 • kunna visa förmÃ¥gan att ta hänsyn till etiska aspekter när man arbetar med människor, institutioner, organisationer och föreningar som pÃ¥verkas av vetenskap och utveckling i fysisk planering.

Tillträde

Antagningskriterier

Metod 4 Relevant examen och engelska.

Allmän

Metoden syftar till att bedöma sökandens lämplighet att studera på magisternivå i förhållande till sökandens riktlinjer för kandidatexamen och kunskaper i engelska.

Urvalskriterier
 • Förutvarande högre utbildning och engelska.
Specifikation av urvalskriterier

Det första steget i processen består av en bedömning av relevansen av den sökandes tidigare fält och riktning från en högre utbildning för riktningen för det tillämpade programmet.

Bedömningen sker i tre kategorier: Minsta relevans med inmatningskraven = betygsbetyg 0, genomsnittlig relevans = betygsvärde 0,5, hög relevans = meritvärdering 1.

Sökandens TOEFL-respektive IELTS-nivåer av engelska standardiseras äntligen till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är den minsta nivån som ska kvalificeras och 1 är testets maximala nivå.

Sökande som är undantagna från att visa sin nivå på engelska med TOEFL / IELTS-nivåer får en meritbetyg på 1. Dessa två värden läggs till i en insamlad meriteringsgrad som kan variera mellan 0-2.

Senast uppdaterad December 2019

Om skolan

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BT ... Läs mer

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BTH, is the close cooperation with trade, industry, and society, which permeates both education and research at regional, national and international level. Läs mindre
Karlskrona , Karlskrona + 1 Mer Mindre