Masterprogram i statistik

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

Masterprogrammet är yrkesförberedande och ger förutsättningar att arbeta som statistiker, både inom privat och inom offentlig sektor. Programmet ger även förutsättningar att arbeta internationellt.

Programmet är yrkesförberedande och ger samtidigt en god grund för utbildning i statistik på forskarnivå. Det ger en bred kompetens i statistik med möjlighet att arbeta inom många olika tillämpningsområden, även om de samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningsområdena ägnas speciellt intresse inom programmet.

Masterprogrammet i statistik ger fördjupade och breddade teoretiska kunskaper med fokus på tillämpning och praktisk användning av statistisk teori och metodologi. Statistiker arbetar vanligtvis nära personer som har kompetens inom andra ämnesområden, där statistikern utgör en betydande resurs vid genomförandet av statistiska undersökningar och analyser.

Förmåga att kommunicera med olika yrkeskategorier är därför en viktig egenskap för en statistiker, dels för att identifiera organisationens informationsbehov och de förutsättningar som finns för den statistiska undersökningen eller den statistiska analysen, dels för att kunna kommunicera valda ansatser och resultat på ett tydligt sätt
Programmet är uppdelat på fyra terminers studier. Den första terminen inleds med en kurs i matematik och en kurs i statistisk teori. Resten av det första året består av två kurser i ekonometri, två kurser om teori och metod för urvalsundersökningar samt kurser i datorintensiva metoder och Bayesiansk statistik.

Termin tre och fyra består båda av 15 hp kurser samt en masteruppsats om 15 hp. Du skriver alltså två masteruppsatser, en under termin tre och en under termin fyra. Efter utbildningen har du förutsättningar att ta en ledande roll i utformningen av statistiska undersökningar och att lämna egna bidrag till den statistiska metodutvecklingen.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen

Karriär

Arbetsmarknaden för statistiker är god under överskådlig framtid. En statistiker kan arbeta inom vitt skilda områden världen över. Exempel på arbetsgivare är offentliga myndigheter såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, spelbolag, samt marknadsförings- och konsultföretag.

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildnin ... Läs mer

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Läs mindre
Gå till skolans webbplats