Masterprogram i undervisning och lärande

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

För de studenter som brinner för att genomföra sina magisterstudier i undervisning och lärande leder denna tvååriga magisterkurs som är baserad på Vasa campus vid Åbo Akademi University till Finlands lärarcertifikat. Programmet kommer att förbereda och göra det möjligt för studenter att bli fullt kapabla att självständigt analysera och lösa problem i utbildning och undervisning, samtidigt som de utvecklar sina färdigheter genom forskning.

Utifrån en till stor del forskningsbaserad strategi kombineras studier på denna kurs med forskning på något sätt. Med betoning på didaktik syftar detta program till att ge studenterna de pedagogiska förmågor som krävs för undervisningsuppgifter i grund- och gymnasieskolan. Studenterna förbereder eleverna för att kunna undervisa de relevanta läroplanämnen för deras valda åldersintervall. Studenterna kommer att genomföra en serie skolbaserade uppgifter som kopplar teori med praktik och ger tid till reflektion. Studenter på detta program kan se fram emot att lära sig kärnvärdena i den finska lärarutbildningen, inklusive förståelse av den holistiska utvecklingen av barn, positiv interaktion mellan lärare och elever samt vikten av att synergisera förhållandet mellan teori och praktik.

Inriktat på undervisningsuppgifter i grund- och gymnasieutbildning, ger detta program också allmän pedagogiska kvalifikationer för att undervisa på alla utbildningsnivåer samt ta hänsyn till sina studenters akademiska och socioekonomiska tillväxt. Färdigheter som lärts hela denna kurs inkluderar också egenskaper som reflekterande lärare som förstår forskningsbaserat bevis och tänkande och det är en relation till utbildning. Ett framgångsrikt genomförande av detta program kommer att leda till att studenter får ett finskt lärarintyg.

128020_pexels-photo-301926.jpegPixabay / Pexels

Tillträde

Den sökande ansöker direkt till masterprogrammet i undervisning och lärande (TLearn). Sökande till masterprogrammen som undervisas på engelska måste alltid bevisa sina kunskaper i det engelska språket och uppfylla de allmänna akademiska kraven.

Specifika krav

Personer som har avslutat en kandidatexamen på universitetsnivå eller motsvarande lärande eller i ett nära besläktat ämne (lärarutbildning) kan ansöka till programmet.

Urval

Studentval görs på grundval av ansökningsdokument (inklusive CV och motivationsbrev). Endast sökande som uppfyller kriterierna kan anses vara antagna.

Följande kriterier beaktas i urvalsprocessen:

  • Den sökandes akademiska kvalitet och framgången och relevansen av den sökandes övergripande studiejournal i den avslutade kandidatexamen och andra studier, bedöms främst utifrån examensbeviset och transkriptionen av uppgifterna.
  • Ett motivationsbrev som belyser den sökandes intresse för att studera i detta program såväl som ett engagemang för forskning inom akademiska områden (framgår av motivationsbrevet och CV).
  • Relevant arbetslivserfarenhet och andra meriter och kvalifikationer dokumenterade i CV och som stöds av certifikat.

För att uppfylla den finska förordningen om arbete med barn, måste antagna studenter visa upp ett straffregistercertifikat från sina respektive hemländer innan de får få sin lärarutbildning i en finsk skola.

Det finns ingen ingångsundersökning. Antagningen är baserad på ansökan. På grund av det stora antalet sökande är det ingen garanti för antagning till programmet att uppfylla antagningskriterierna.

Vem kan ansöka?

Du är berättigad till sökande på kandidatstudier om

  • du uppfyller de akademiska kraven, dvs. att du har en nationellt erkänd kandidatexamen eller motsvarande från en ackrediterad institution för högre utbildning,
  • du uppfyller språkkraven,
  • du uppfyller de programspecifika kraven; dvs. din examen är inom ett relevant område för det magisterexamen som du ansöker om.

Om du avläggs examen efter ansökningsfristen kan du ansöka under förutsättning att de obligatoriska ansökningsdokumenten lämnas in och anländer till Åbo Akademi senast den 31 juli 2020 vid 15:00 (Helsingfors tid).

Om du måste ta TOEFL-, IELTS-, PTE-akademiska testet, C1 Advanced eller C2-färdighetstestet för att uppfylla språkkraven (de flesta sökande måste ta ett av dessa tester), vänligen registrera dig för testet omedelbart.

Karriärmöjligheter

Detta program syftar till att förbereda eleverna på att bli experter inom områdena undervisning och lärande, i olika utbildningsmiljöer med ett specifikt fokus på grund- och gymnasieutbildning.

Kandidater från detta masterprogram kan fortsätta arbeta som, lärare (primär och sekundär), utbildningsexperter, utbildningskonsulter samt andra utbildningsrelaterade jobb.

Efter avslutat program kan studenter fortsätta forskarutbildningen för doktorsexamen för filosofi vid Åbo Akademi. Masterexamenerna kan ansöka om en position i universitetets forskarskola samt andra doktorander inom finska högskolor.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly taske ... Läs mer

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly tasked with educating Swedish- speaking experts to satisfy the future needs in Finland. Läs mindre
Åbo , Vasa , Västerås , L'Aquila , Palma + 4 Mer Mindre