masterprogrammet - hantering av fisk och vilt

Allmänt

3 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Masterprogram - Hantering av fisk och vilt

&nbsp

Varför är djurlivet viktigt för människors liv? Hur hanterar vi utarmat populationer? Bli en student och hjälpa till att lösa problemet!

&nbsp

Programmet täcker olika aspekter av förvaltning och bevarande av vilt och fisk, bland annat vetenskaplig teori och metod samt relevanta lagar och konventioner på internationell nivå. Den innehåller obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser. Programmet riktar sig både svenska och internationella studenter, inklusive studenter från utvecklingsländer. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där ca 55 forskare och doktorander aktivt bedriva forskning inom områdena fisk och viltvård, biologiskt bevarande och vattenbruk.

&nbsp

&nbsp

Innehåll

&nbsp

Programmets första år består av fyra samordnade kurser: Fish and Wildlife Tekniker folkräkning, Tillämpad populationsekologi, Human Dimensions of Fish and Wildlife Management och Fish and Wildlife Management. Under det andra året, får studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett visst forskningsområde genom att skriva en enskild diplomarbete (30 eller 60 högskolepoäng (ECTS) projektarbete). Tid är också avsatt för valbara kurser, till exempel i bevarandebiologi och statistik. Undervisningen är olika och omfattar föreläsningar, övningar, projektarbeten, litteraturstudier, seminarier och exkursioner fältet. Förutom institutionens undervisning personal är praktiker inom området fisk-och viltförvaltning involverade i kurser på olika steg. Alla kurser ges på engelska och tagit en i taget. Antagning till programmet innebär att studenten är garanterad en plats på alla program kurser, förutsatt att kurserna följs och godkända.

&nbsp

&nbsp

Framtida

&nbsp

Vill du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk och resurser djurliv? Programmet förbereder dig för en karriär i organisationer som kräver kunskap om förvaltning och bevarande av fisk och vilt. Exempel på potentiella arbetsgivare är lokala, regionala och nationella statliga organ som ansvarar för förvaltning av naturresurserna, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarande-frågor på nationell eller internationell nivå, jägare eller fiskare föreningar, markägare föreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning ( exempelvis skogsbruk och vattenkraft företag), och naturturism företag. Programmet kan också ses som ett första steg i en forskarkarriär, vilket leder till doktorandstudier och arbete inom universitet och forskningsinstitut på olika forskningsområden med anknytning till fisk och djurliv.

&nbsp

&nbsp

Förutsättningar


Kandidatexamen i biologi eller Forest Science (180 hp) inklusive


• 90 hp i Forest Science med inriktning i biologi
eller
• 60 hp i biologi


och


* Goda kunskaper i engelska (TOEFL minst 550 / Computer poäng 220 / IELTS resultat på 6. 0) (motsvarar engb för svenska studenter)

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Senast uppdaterad Sep 2011

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet – Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a clearly defined role in society: to take responsibility for the development of learning and exp ... Läs mer

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet – Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a clearly defined role in society: to take responsibility for the development of learning and expertise in areas concerning biological resources and biological production. Läs mindre
Uppsala , Alnarp , Umeå + 2 Mer Mindre