masterprogrammet - Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Allmänt

3 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Masterprogram - Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

&nbsp

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i sjön Chilwa i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i Europeiska unionen och Världsbanken?

&nbsp

Det finns en växande insikt om att de utmaningar inom utveckling och förvaltning av landsbygden globalt beror på en mängd sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska faktorer. Förstå och hantera denna komplexa och flera lager verkligheten kräver därför tvärvetenskapliga analyser och innovativa lösningar. Det här programmet erbjuder eleverna kunskaper och färdigheter från olika discipliner - med en nyckel teoretisk bas inom samhällsvetenskap - för att skapa lämpliga sätt att hantera landsbygdens problem i sammanhanget.

&nbsp

&nbsp

Innehåll

&nbsp

Programmet är organiserat i teman som omfattar inledande och avancerade kurser, som erbjuder studenterna en bred förståelse för landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning samt mer specialiserade kunskaper inom de olika dimensioner. Eleverna får lära sig hur man träning i att underlätta och driva utvecklingsprojekt och att skaffa sig kunskaper och färdigheter i att bedriva forskning. Kurserna kommer att ge teoretiska kunskaper tillämpas i scenarierna fallstudie, som kräver aktivt studentengagemang. Några exempel på ämnen i kurser som omfattar consquences av långsiktigt stöd i fattiga och svaga välfärdsstater, landsbygdens förändring och den roll som icke-gården och utanför jordbruksföretaget och jordbruksmetoder, tekniker och lösningar för hållbart jordbruk, fiske och skogsbruk .

&nbsp

&nbsp

Framtida

&nbsp

En masterexamen i landsbygdsutveckling och Natural Resource Management erbjuder jobb proscects inom områden såsom utveckling projekt eller organisationer som arbetar för att utveckla arenan, den akademiska världen, forskning, den privata sektorn, konsultföretag, utformning och underlättande, statliga eller icke -statliga organisationer och lokala, nationella eller internationella institutioner.

&nbsp

&nbsp

Förutsättningar


Motsvarande kandidatexamen på 180 hp inklusive 90 hp i något av följande ämnesområden:

&nbsp

- Naturvetenskap
- Samhällsvetarprogrammet

&nbsp

Kunskaper motsvarande Engelska B från gymnasieskolan. Krävs resultat på internationellt erkända testmetoder är:

  • TOEFL datorbaserade minst 213
  • TOEFL internetbaserade minst 79
  • TOEFL pappersbaserad mimimum 550
  • IELTS resultat på minst 6,0, inget delmoment under 5,0
  • Cambridge CPE-eller CAE: Pass

&nbsp

Urvalsprocessen


Den sökande ska skriva en avsiktsförklaring där den sökande motiverar varför han / hon wa nätter för att vara inskrivna i programmet. Det slutliga urvalet bland sökande som uppfyller inträdeskraven kommer att baseras på en samlad bedömning av akademiska och disciplinära bakgrund och den avsiktsförklaring som skrivits av sökanden. Särskild hänsyn ska tas till avsiktsförklaringen.


Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet – Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a clearly defined role in society: to take responsibility for the development of learning and exp ... Läs mer

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet – Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a clearly defined role in society: to take responsibility for the development of learning and expertise in areas concerning biological resources and biological production. Läs mindre
Uppsala , Alnarp , Umeå + 2 Mer Mindre