Mundus masterprogrammet i offentlig politik

Allmänt

Programbeskrivning

Den Mundus masterprogrammet i offentlig politik (Mundus MAPP) Ger en detaljerad och systematisk kunskap om hur politiska institutioner, processer och den offentliga politiken fungerar och samverkar från den globala politiska ekonomin nationell och lokal nivå med direkt inriktning på europeiska engagemang vid dessa nivåer.

Programmet levereras med fyra topprankade europeiska universitet: Central European University (CEU), Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI - Spanien), International Institute of Social Studier av Era Universitet Rotterdam i Haag (ISS - Nederländerna) och University of York (UK). Fram till gradering av 2016-18 studenten kohorten, kör programmet inom ramen för Europeiska unionens prestigefyllda Erasmus + Erasmus Mundus-programmet.

Mobilitets spår involverar CEU under det första året av Mundus MAPP erbjuder två olika inriktningar: Sökande som önskar göra karriär inom internationell tjänstemannakår, frivilligorganisation, eller globala industrier kan dra till CEU-IBEI spår som specialiserat sig på Global Public Policy. I detta spår finns en betoning på beslutsfattande och problemlösning i en rad internationella sammanhang (från de starkt institutionaliserade europeiska politiska regimer till bredare och mindre institutionaliserade globala avtal). Den centrala fokus ligger på den politiska processen på internationell och global nivå, bland annat konstruktion och drift av internationella organisationer och globala politiska regimer. Spåret är utformat för att ge studenterna en grundlig förståelse av den allmänna ordningen i anarkiska, halv anarkistiska, och institutionaliserade internationella sammanhang. Detta innefattar analys av politiska nätverk, internationella organisationer och globala politiska regimer. Studenterna kommer att få kunskap om internationella relationer och internationell politisk ekonomi, liksom beslutsfattande, genomförande och verkställighet. De centrala analytiska verktyg inkluderar kvantitativ och kvalitativ analys (inklusive makroekonomi), och jämförande internationella offentliga politiska instrument såsom organisation, resurser och styrmedel för globala politiska regimer.

Sökande som önskar göra karriär inom civilförvaltningen, tankesmedjor, eller reglerade privata sektorn som verktyg i EU, dess medlemsstater eller dess närhet, eller använda den europeiska erfarenheten i andra länder kan dra till CEU-York spåra specialiserat sig på europeiska Public Policy. Detta spår har en betoning på politisk analys, beslutsfattande och problemlösning i Europeiska unionen. Den centrala fokus ligger på den politiska processen i EU och dess medlemsländer, från dagordningen inställning och beslutsfattande, genom utformningen av politiken, genomförande och utvärdering. Spåret är utformat för att ge studenterna en grundlig förståelse för EU som en överstatlig institutionella system och därmed dynamiken i den allmänna ordningen i en multi-level sammanhang. Studenterna kommer att få kunskap om politik och ekonomi för den europeiska integrationen, samt beslutsfattande och genomförande inom EU och dess medlemsländer. De centrala analytiska verktyg inkluderar kvantitativ och kvalitativ analys (inklusive makroekonomisk politik analys), och jämförande offentliga politiska instrument såsom utformningen av politiken, styrmedel, organisatoriska arrangemang, genomförande och utvärdering.

Senast uppdaterad Okt 2016

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will ... Läs mer

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will need to identify, define, and address compelling and emerging public policy problems. Läs mindre