Offentliga och privata revision och kontroll

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet syftar till att uppfylla följande mål:

 • Att bilda kvalificerade specialister i enlighet med de nuvarande kraven på rumänska och EU-arbetsmarknaderna, främja en uppsättning värderingar baserade på solidaritet, icke-diskriminering, jämlikhet, vetenskaplig objektivitet, kreativitet och dynamik.
 • tillhandahålla ett antal specialister på det ekonomiska området, i enlighet med nationella och internationella standarder.

De specialkompetenser som studenterna kan få efter att ha fått sina masterexamen är:

 • Kunskap om de faktorer som rör revisorns yrke, deontologens yrke, samt hur dessa yrken organiseras och eftersträvas.
 • Kapaciteten att analysera och tolka problem som är typiska för revisionen och kontrollen och grunden för beslut baserade på bokföringsinformation.
 • Utvecklingen på en operativ nivå av en djup syn på redovisning i samband med tillämpningen av europeiska direktiv och internationella standarder för finansiell rapportering.
 • Utveckling av kompetens inom området för konsultation för verksamhet inom offentlig och privat revision.
 • Den kognitiva professionella förmågan att tillämpa koncept, teorier och utredningsmetoder från redovisning, revision och intern kontroll.

I detta program ska studenter studera ämnen som Financial Audit, Commercial and Tax Law, Redovisningslagar i överensstämmelse med EU-direktiven, Finansiella revisionsstandarder, Statistiska metoder för scaling i revision, Förvaltning och revision av europeiska projekt. Studien läroplanen omfattar stadier av specialiserat praxis under det första studieåret, 3 veckor, och summering 90 timmar vid slutet av det andra halvåret.

Möjliga karriärvägar:

 • Chef på finansmarknadsområdet,
 • Ekonomisk chef,
 • Universitets professor,
 • Internrevisor,
 • Forskare,
 • Konsult,
 • Trainee Financial Auditor CAFR.

Antagning baseras på de dokument som skickas in av kandidaterna, med hänsyn till grund jämförelsetal.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Läs mer

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Läs mindre