Officiell Master - EU-Kina: kultur och ekonomi

Allmänt

Programbeskrivning

Den autonoma universitetet i Barcelona genom skolan för turism och Hotel Management, tillsammans med fakulteten för översättning och tolkning i Centrum för studier och forskning om Östasien, erbjudande "Mästare EU - Kina: Kultur och ekonomi". Detta program har ärvt erfarenhet av tidigare UAB egen herre, åtnjuter stor framgång i sina fyra upplagor och har förvandlats till en officiell studie från 2012-2013 kurs, den första i sitt slag i världen hispanic-kinesiska näringslivet och hela det spanska territoriet. Detta erkännande ger giltigt i hela EHEA, som tillsammans nya allianser och institutionella omstrukturering på organisations, metodiska och konkurrenskraftig nivå, blir det en kvalitet studie redovisas i Campus of International Excellence UAB.

MasterOficial301

Karriärmöjligheter

Syftet med dessa studier är att utbilda specialister, forskare och chefer som kan integreras direkt in på arbetsmarknaden i Spanien och EU, liksom i Kina, Taiwan, Singapore, Hong Kong och Macao, och även i Latinamerika och Karibien. Akademiker kan införas i båda affärsområden (multinationella företag och små och medelstora) och institutioner och icke-statliga organisationer. De kommer också att utbildas för forskning inom delar av företagsekonomi och interkulturella studier i samband med öst-väst dialog. För att bättre förstå och behärska ekonomin i EU och Kina och företagsledning genom inter och korsKulturStudier, underlättar mänsklig och kulturell kommunikation i näringslivet.

Läroplan

Beskrivning ledar

Master i EU-Kina: Kultur och ekonomi består av 60 hp och ske på ett läsår.
Kursen är uppdelad i två terminer klassrumsundervisning i klassrummet och att arbeta för att bemästra. Strukturen av modulerna är följande: 54 obligatoriska högskolepoäng klassrumsundervisning under kursen (4 successiva moduler: Modul 1, 15 hp Modul 2, 12 hp Modul 3, 12 hp, modul 4, 12 hp) och modul 5 6 hp motsvarande tvångsarbete att bemästra. Modulen Working Final Mästaren undervisar årligen.
Mandatory Credit samla både undervisning kärnämnen som kompletterande lärande genom vilka studenterna ska få rätt kompetens för din framtida karriär eller forskare.

Struktur av läroplanen

MasterOficial302

* Det bör ta 3 poäng under första halvåret och 12 i den andra halvan

OB: Obligatorisk

Competencies

Idealisk elevprofil

Om antalet poster överstiger erbjudna platser, fördelningen av platser kommer att göras i enlighet med följande kriterier prioriterade:

 • Akademiska meriter (50%)
 • yrkeserfarenhet inom området för hantering av kulturella enheter och / eller företag (25%)
 • obligatorisk personlig intervju för alla kandidater (20%)
 • B1 nivå eller högre engelska gemensam europeisk referensram för språk i Europarådet (5%)

grundläggande färdigheter

 • Kunskap och förståelse som ger underlag eller möjlighet till originalitet i att utveckla och / eller tillämpning av idéer, ofta i forskningssammanhang.
 • Att eleverna kan tillämpa sina kunskaper och sin förmåga att lösa problem i nya eller okända miljöer inom bredare (eller tvärvetenskapliga) sammanhang relaterade till deras utbildningsområde.
 • Att eleverna har möjlighet att integrera kunskap och hantera komplexitet och formulera bedömningar baserade på information som var ofullständig eller begränsad, innehåller reflektioner om sociala och etiska ansvar i samband med tillämpningen av sina kunskaper och bedömningar.
 • Eleverna kan kommunicera sina slutsatser och den kunskap och motiv som ligger till grund för specialister och icke-specialister på ett klart och entydigt sätt.
 • Studenterna måste ha de inlärningsförmåga som gör det möjligt för dem att fortsätta studera på ett sätt som kommer att vara i stort sett självstyrt eller självständigt.

Särskilda färdigheter

 • Analysera de ekonomiska, sociala och kulturella särdrag i den nuvarande Europeiska unionen och Kina att kunna tolka de förändringar som de har upplevt.
 • Analysera effekterna av det inbördes förhållandet mellan utvecklingen av den framväxande ekonomin i Kina och modell för ekonomisk utveckling i EU.
 • Jämföra och analysera de politiska, institutionella och rättsliga strukturerna i Europeiska unionen och Kina ström förstå dess utveckling och utveckling i XXI århundradet.
 • Tillämpa olika teoretiska modeller för analys av komplexa diskurser (politiska, sociala, ekonomiska, affärs-och kulturella) från en interkontinental och interkulturellt perspektiv.
 • Utarbeta förslag och planer för interkulturell medling inom ramen för EU och Kina.
 • Utforma och utveckla förslag och planer för främjande och utveckling av institutionella, ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina.
 • Interkulturellt råd i situationer av total och / eller partiell spanska / Europeiska närvaro i Kina och vice versa.
 • Utforma ett projekt verksamhet, ekonomiska genomförande och / eller kulturella självständigt och köra inför problem som uppstår i samband med genomförandet.

studieplaner

Vägleder lärare moduler

 • Modul I: Kultur i Europeiska unionen och Kina
 • Modul II: Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina
 • Modul III: Europeiska unionens ekonomi och Kina
 • Modul IV: General Management i EU och Kina
 • Modul V: Slutmästerverk

Examensarbete

Arbete Examensarbete är 6 hp och kan dra från april till juli, under en period utan klasser. Ämnet för avhandlingen kan väljas av studenten, men måste följa någon av de ämnen som under kursens gång.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

La Fundación Universidad Autónoma de Barcelona (FUAB) es una institución creada en el seno de la Universidad Autónoma de Barcelona para colaborar con la Universidad en el desarrollo y en la realizació ... Läs mer

La Fundación Universidad Autónoma de Barcelona (FUAB) es una institución creada en el seno de la Universidad Autónoma de Barcelona para colaborar con la Universidad en el desarrollo y en la realización de proyectos docentes complementarios a su oferta académica e impulsar nuevos sistemas de gestión en colaboración con diversas instituciones y empresas, y para la prestación de servicios vinculados a la universidad y la implementación de nuevos proyectos académicos, de investigación, de asesoramiento, de consultoría y de servicios. Läs mindre