Tyskland

Studera i Tyskland

Högre utbildning i Tyskland

Många av världens toppuniversitet ligger i Tyskland. Som exempel kan nämnas Heidelberg University (Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, som grundlades 1386); Freiburg University (grundlagt i 1457); Munich Technical University (Technische Universitat München); och Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig. De flesta tyska universitet är statliga och tar i nuläget undervisningsavgifter på ungefär 60 euro eller 80 amerikanska dollar per termin.

Man fokuserar mer på undervisning än på forskning vid tyska universitet. Forskning är mer aktuellt på självständiga institut, som är kända för sin traditionella tillnärmning till samhällsvetenskap. För studenter som är intresserade av att studera psykologi, antropologi, filosofi eller sociologi är antagningen till dessa forskningsuniversitet extremt konkurrensbetonad, och studenter som har visat prov på exceptionell talang inom sitt fält prioriteras.

En annan sorts universitet som är populärt bland internationella studenter är den tyska Fachhochschule (FH), vilket är yrkeshögskola. Kurser som erbjuds vid en Fachhochschule är utformade för att förbereda studenterna på jobb inom specifika yrken som inte är av akademisk natur, så som IT, hälsovård eller affärsverksamhet. Tyska delstater och deras federala regering upprätthåller också flera yrkeshögskolor som utbildar studenter som önskar sig en karriär inom staten. Studenter kan inte ta doktorgrad vid en Fachhochschule.

Högskolor som fokuserar på konst, film och musik erbjuder kreativa program för studenter som ser för sig en karriär inom kulturens värld, med till exempel mode, grafisk design och musik. I flera århundraden har Tyskland bidragit stort inom finkulturens värld, med litteratur och musik, genom att ge oss sådana författare, konstnärer och kompositörer som Mozart, Brahms, Hesse, Max Ernst och Nietzsche. Tyskland fortsätter också vara en viktig aktör på kulturens arena, särskilt inom film och mode.

 

Att gå på universitet i Tyskland

Alla studenter som vill studera i Tyskland måste uppvisa en kopia av sin Abitur, ett dokument som också används i till exempel Estland och i Finland. En students Abitur bevisar att studenten har tagit avgångsexamen från grundskolan. Medan tyska studenter som inte har något Abitur kan skriva ett prov istället, Begabtenprüfung (anlagstest) för att kunna studera på universitetet, måste internationella studenter i de flesta fall uppvisa ACT- eller SAT-provresultat på minst 28 respektive 1300. Gymnasiediplom av liknande sort som den man återfinner i USA betraktas inte som likvärdiga med en Abitur och ökar oftast inte studentens utsikter för att bli antagen till ett tyskt universitet eller en tysk högskola.

En del universitet och högskolor erbjuder stipendier till studenter för att täcka konstaderna för böcker och boende. En lag som kallas Bundesausbildungsförderungsgesetz försäkrar att studenter med väldigt lite pengar får upp till 650 euro (860 amerikanska dollar) varje månad under de fyra eller fem år det tar att ta en kandidatexamen. Vanligtvis måste hälften av denna summa senare återbetalas till regeringen i form av ett räntefritt lån.

I Tyskland är undervisningsspråket som regel tyska, så studenter som vill studera vid ett tyskt universitet bör ha ganska goda tyskkunskaper.

 

Tyskt visum för internationella studenter

För kortare uppehåll på upp till tre månader (till exempel för studenter som tar sommarkurser) krävs ett Schengenvisum för att få vistas i landet. Studenter borde vara uppmärksamma på att de måste lämna Tyskland efter dessa tre månader om de anländer med ett Schengenvisum, och bör därmed planera sin vistelse med detta i åtanke.

Ett nationellt visum är nödvändigt om du planerar att stanna längre än tre månader. Studenter bör vara tydliga med varför de behöver ett nationellt visum och ange i formuläret om de fullför en doktorsgrad eller om de ska börja på ett komplett studieprogram. I tillägg behövs följande dokument innan studenten kan söka om visum: antagningsbrev, hälsoförsäkringsbevis, bevis på att examensresultat godkänts och bevis på att studenten kan skriva och tala tyska eller att hen planerar att studera tyska som en del av kursplanen.

 

Varför ska man studera i Tyskland?

Tyskland har av flera internationella utbildningsgrupper utnämnts till ett av de mest hjälpsamma länderna för studenter som önskar ta en examen i ett annat land än sitt hemland. Något som ytterligare stöder detta erkännande är det faktum att undervisningsavgiften vid många tyska universitet är minimal eller icke-existerande, vilket gör studier i Tyskland ännu mer attraktivt för studenter som vill se sig om i världen.

Om Tyskland

Med sina åttio miljoner invånare är Tyskland det mest folkrika landet i EU.  Tyskland, som betraktas som den huvudsakliga politiska och ekonomiska stormakten i Europa, har också världens fjärde största ekonomi. Tyskland gränsar till Polen, Danmark, Österrike, Frankrike och Schweiz, och är hem för många invandrare. Den etniska sammansättningen i Tyskland utgörs till 80 procent av tyskar; 2 procent härstammar från Polen, 5 procent från Mellanöstern, 4 procent från Turkiet och 2 procent från Asien. Folk från hela världen dras till Tysklands höga levnadsstandard, omfattande allmänna hälsovård och socialförsäkringssystem, såväl som till ekonomin, som förblev stabil även under den senaste globala lågkonjunkturen.

 

Berlin blev på nytt huvudstad i Tyskland vid återförenandet av Öst- och Västtyskland på det tidiga 90-talet, medan Bonn, som var huvudstad i Västtyskland, fick den ovanliga statusen som ”Bundesstadt”. Tyskland är en representativ demokratisk, federal, parlamentarisk republik med ett politiskt system som följer reglerna som specificerats i 1949 års Grundgesetz, ett konstitutionellt dokument som kräver två tredjedelars majoritet i parlamentet. Grundgesetzen fastställer maktfördelningen i landet och garanterar människans okränkbara värde och värdighet.

 

Grundläggande fakta om Tyskland

  • De sexton stater som utgör Tyskland kallas för ”Länder”, och varje stat har sin egen konstitution.

  • I 2002 införde Tyskland euron och antog också den monetära politik som regleras av den europeiska centralbanken i Frankfurt.
  • Att det finns många viktiga tyska bidrag till naturvetenskapen, inom fält så som matematik och teknologi, kan inte understrykas nog. Genier och framstående personer så som Einstein, Max Planck, Herman von Helmholtz, Johannes Gutenberg, Gottfried Leibniz och Carl Gauss är bara några av de tyska vetenskapsmän som har gett världen uppfinningar så som den första digitala datorn, tryckpressen och matematiska uträkningar som har banat vägen för utvecklingen av modern telekommunikation.

  • Om du behöver kontakta polisen i Tyskland, ring 110; om du behöver en ambulans, ring 112.

  • Tyskland är en av världens teknologiskt sett mest avancerade tillverkare av kol, järn, cement, stål, maskineri, fordon och kemikalier. Landet har också investerat stort i grön energi, speciellt i solenergi och vindkraftverk, för att säkra behovet för elektricitet.

  • Populära sevärdheter i Tyskland är bland annat de Bayerska Alperna, Svarta skogen, Rhendalen med sina antika slott, och huvudstaden Berlin, som fortfarande visar de skarpa kontraster i levnadsförhållanden som existerade när staden var delad.


Tysklands klimat

Med sin placering mellan Östeuropas kontinentala och Västeuropas oceaniska klimat har Tyskland ett tempererat, säsongsbaserat klimat som modereras av den delen av Golfströmmen som går under namnet den Nordatlantiska driften. I genomsnitt får Tyskland cirka 790 mm regn varje år, jämnt fördelat under året. Somrarna är varma och vintrarna är ofta milda, med temperaturer som når 26 grader på sommaren och -1 grader på vintern. Det kan tidvis komma mycket snö, medan en del vintrar i Tyskland är helt snöfria.


Religion i Tyskland

Ungefär 60 procent av Tysklands befolkning tillhör den evangeliska, kristna kyrkan. Trettio procent av de kristna tyskarna är katoliker och 30 procent är protestanter. En stor del – ungefär 30 procent – av den tyska befolkningen är ateister eller agnostiker, och de flesta icke-religiösa lever i de östra delarna av landet, och i större städer så som München, Frankfurt och Berlin.

 

Språk i Tyskland

Tyska är det officiella språket i Tyskland, men många tyskar talar också bra engelska. Faktisk har nyare forskning slått fast att 65 procent av Tysklands invånare är tvåspråkliga, eller har fullgoda, om än inte perfekta, kunskaper i flera språk.  Detta beror på att Tyskland gränsar till så många andra länder, vilket gör det lättare för tyskar att besöka en rad olika kulturella regioner.

Tyska är inte det lättaste språket att lära sig och har några små egenheter som en del studenter har svårt att ta till sig och komma ihåg när de talar och skriver tyska. Till exempel så ska alla substantiv skrivas med stor bokstav, och delas in i maskulina (der), feminina (die) och neutrala (das) ord. Dessutom använder sig språket av kasus för att böja, till exempel, artiklar, vilket refereras till som ackusativ, dativ, genitiv och nominativ.

Skolor

Skolor och universitet i Tyskland

Webbaserade skolor och universitet i Tyskland