Amerikas förenta stater

Studera i USA

Högre utbildning i USA

Att studera i USA är en möjlighet för alla som är intresserade. Det finns många olika finansieringsmöjligheter vid amerikanska skolor, så som olika lån och stipendier. Folk reser ofta till USA på jakt efter olika sorters alternativ inom högre utbildning.

Att studera i USA ger en kulturellt och socialt berikande erfarenhet, såväl som en fullständig, heltäckande utbildning som du inte lika lätt kan hitta på annat håll. USA erbjuder en spännande meny full av olika valmöjligheter som också förbereder studenterna på livet efter universitetet, då de kan välja att antingen stanna i USA eller återvända till sitt hemland.

Några av de mest prestigefulla universiteten i USA är Harvard, Yale och Purdue. Men i varje delstat finns det många andra universitet som erbjuder ett brett urval av kurser och program inom diverse ämnesområden. Till exempel så är UCLA i Los Angeles känt för sitt utmärkta filmprogram, men Stephen Spielberg och George Lucas gick på California State University – ett bra exempel på att man inte måste gå på en skola som är medlem i Ivy League för att få en bra utbildning.

 

Det akademiska årets uppbyggnad

Det akademiska året i USA börjar vanligtvis på hösten, som regel i slutet av augusti, men en del terminer kan börja tidigare. En del akademiska år delas in i två terminer, andra i tre eller fyra. Det är viktigt för studenter som kommer till USA att de har allting i ordning innan startdatumet, så de bör kontrollera alla startdatum och starttider med högskolan eller universitetet de ska gå på.

 

Undervisningsavgift och studielängd

 

Undervisningsavgiften kan variera från universitet till universitet, så kontrollera med den skola du ska gå på för att få exakta uppgifter. Längden på programmet varierar också beroende på vilken sorts examen du ska ta. Till exempel tar en CNA-examen bara ungefär ett och ett halvt år, medan Pre-Law tar ungefär tre till fyra år i de flesta fall.

 

Studiemöjligheter för internationella studenter

Internationella studenter kan välja bland en stor mängd olika kurser och karriärvägar för att utöka sin utbildning och sina möjligheter till en framgångsrik karriär när de återvänder till sitt hemland. Det finns också många grupper för internationella studenter på universitetsområdet vid amerikanska skolor.

En utbildning från USA gör det möjligt för studenter att fortsätta sin utbildning bortom själva studierna och ger dem möjligheten att söka sig till en avancerad karriär med arbete inom exempelvis forskning och utveckling.

 

Studentvisum

Studentvisum är ett måste och visumet måste vara giltiga när studenten anländer. Undersök om du behöver ett F-1 eller M-1 visum – det beror på vilket sorts program du ska studera på. Den amerikanska ambassaden är den bästa utgångspunkten för att få korrekt information.  Det finns vanligtvis också information på skolans webbsida som förklarar detaljerna som gäller för visum på den specifika skolan.

Om USA

USA ligger på det nordliga halvklotet i Nordamerika, söder om Kanada och norr om den mexikanska gränsen. USA består av 50 stater: 48 fastlandsdelstater, plus Alaska och Hawaii.

USA är känt för sina många friheter, inklusive yttrandefriheten och religionsfriheten, rätten till en livsstil som är oavhängig av regeringen eller lagens restriktioner – så länge man respekteras andras rättigheter. Detta baserar sig på USA:s konstitution och får ytterligare stöd i USA:s självständighetsförklaring, som skrevs under i 1776 och som förklarade USA som ett fristående land från Storbritannien.  USA är känt för sina många olika alternativ inom utbildning, sin rika kultur och sin konst, och för sina lagar som respekterar den gemene man. De som kommer till USA förväntas respektera lagarna, men kommer upptäcka en gästfrihet som omfamnar människor av alla nationaliteter och en invitation till att utforska landets möjligheter.

 

Klimat

USA:s klimat är generellt sett varmt på sommaren, även om det förekommer något kyligare dagar i Colorado och de nordliga staterna. Floridas genomsnittstemperatur ligger på ungefär 18 plusgrader på vintern, om inte en kallfront blåser in över delstaten. De centrala, sydliga staterna är kända för sina vår- och sommarstormar, av vilka en del kan vara riktigt kraftiga, men de förekommer i stort sett i Texas och Oklahoma, samt i låglandsstaterna. I Arkansas och Tennessee är årstiderna mer traditionella, med kalla vintrar och varma somrar.

 

Samhälle och levnadskostnader

USA:s samhälle är lika mångfaldigt som själva landet. Det finns inget ståndsklassystem, även om en del säkert skulle argumentera för det motsatta i dagens ekonomi. Det finns många entreprenörer och rika individer som har skapat sin egen förmögenhet - och fabriksanställda som jobbar för minimumlön.

Levnadskostnaderna har ökat de senaste åren, men detta varierar från stat till stat. Levnadskostnaderna i Kalifornien är mycket högre än de i Arkansas, till exempel. Mycket av detta beror också på vilket område du befinner dig i inne i staten. Precis som i landet som helhet så har också staterna rika områden, fattiga områden, och områden som ligger mittemellan.

USA är ett fantastiskt land med många friheter för de som väljer det som sitt hem eller sin studieplats. Att studera i USA ger dig många spännande möjligheter. Nuvarande problem i landet inkluderar ekonomin, utmaningar i utbildningssystemet och säkerhet – men USA strävar efter att erbjuda ett bättre liv till alla som önskar bo där.


Hälsoförsäkring

Studenter kan vara berättigade till en grupphälsoförsäkring eller så kan de hitta sin egen försäkring utanför arbetsgivarens nätverk. Även om hälsoförsäkringar nu är ganska dyra så finns det en stor mängd olika alternativ att välja bland från olika försäkringsbolag. En stor del av den här informationen kan lätt hittas på internet, och gratis beräkningar finns alltid tillgängliga. Ibland kan specifika skolor erbjuda en försäkringsplan som du kan vara en del av medan du går på skolan. Kontrollera detta med din skola för att se om de erbjuder något i den stilen innan du börjar dina studier.