Keystone logo
Serbien

Bästa universiteten för Master Program i Serbien 2024

Antal institutioner: 14
  • Belgrade, Serbien

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Niš, Serbien

  Förlitar sig på en halvtals tradition byggd på kunskap, arbete, energi och entusiasm från tidigare generationer av visionärer i det nuvarande och framtida akademiska samfundet, som har odlat den intellektuella eliten inte bara i denna del av Serbien utan också i hela regionen, Vi är hedrade, men vi har också ett stort ansvar att fortsätta och följa den väg som är banad av de bästa bland oss. Det är inte lätt att följa denna väg.

  • Belgrade, Serbien

  Union University grundades 2005. Tre fakulteter grundade det; fakulteten för konstruktionsledning, designhögskolan och industrihögskolan (senare fakulteten för ekonomi och industriell förvaltning). Strax därefter anslöt sig följande högre utbildningsinstitutioner som grundare: Belgrade Banking Academy - Fakulteten för bank, försäkring och ekonomi, School of Computing, Union University Faculty of Law (tidigare Fakulteten för affärsrätt), Fakulteten för Fastighetsförvaltning, Fakulteten för företag och entreprenörskap och College of Environmental Engineering.

  • Novi Sad, Serbien

  Novi Sad School of Business är en ackrediterad statlig skola med mer än 50 års tradition för att utbilda yrkesverksamma inom ekonomi och datavetenskap. Skolan har lyckats etablera sig som en av de ledande statliga institutionerna inom tillämpad affärsverksamhet, ekonomi och informatik.

  • Belgrade, Serbien

  Evropski Univerzitet är en privat institution vars grundare och ägare är professor Dr. Milija Zecevic, en professor och universitetets rektor. Evropski Univerzitet är en autonom institution för högre utbildning, som bedriver högre utbildning och förenar pedagogiskt och vetenskapligt forskningsarbete.

  • Kragujevac, Serbien

  University of Kragujevac steg från grunden till Lyceum of Serbia Furstendömet, den första läroanstalten i det moderna Serbien, som grundades i Kragujevac genom dekret av prins Milos Obrenović den 1 juli 1838. Dess första rektor var Atanasije Nikolic (1803 - 1882 ).

  • Novi Sad, Serbien

  Med cirka 50 000 studenter och 5 000 anställda är University of Novi Sad ett av de största utbildnings- och forskningscentren i Centraleuropa. Det tillhör gruppen omfattande universitet, som kännetecknas av att tillhandahålla nästan alla vetenskapsområden och högre utbildning.

  • Belgrade, Serbien

  Union University Juridiska fakulteten är känd för sitt moderna tillvägagångssätt för undervisning i juridik som sammanför lagteori och dess praktiska tillämpning. Vår juridiska fakultet skiljer sig från andra liknande institutioner, förutom standardrättsliga ämnen lär vi också moderna discipliner som EU-lag, mediarätt, medicinsk rätt, juridisk etik, ekologisk lag, informationsteknisk lag, barns rättigheter osv ...

  • Sremska Kamenica, Serbien

  Educons University samarbetar med högre utbildningsinstitutioner utomlands som bidrar till utvecklingen av vetenskap och akademisk utbildning både regionalt och internationellt. Sedan grundandet 2008 är Educons University helt dedikerat till inrättande, utveckling och förbättring av internationellt samarbete med sina partnerinstitutioner. Med tanke på dess potential planerar Educons University under de närmaste fem åren från 2016 till 2020 att fortsätta traditionen med öppenhet mot världen, att intensifiera sin verksamhet och att förverkliga de uppsatta målen som skulle leda till vidare utveckling på en internationell arena, särskilt när det gäller utbyte av studenter, akademisk och administrativ personal.

  • Belgrade, Serbien

  Megatrend University , en akademisk familjesammansättning med 12 fakulteter och ett institut, öppnar också i år sin dörr för gymnasieelever och erbjuder inträde i utbildningsvärlden enligt de senaste pedagogiska standarderna. Undervisningsformerna - föreläsningar, praktiska arbeten, workshops, simuleringar, utvärdering och kunskapsbedömning - anpassas till känslighet, rytm, behov och förmåga hos unga människor som är ivriga att lära sig något nytt.

  • Novi Sad, Serbien
  • Niš, Serbien

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Belgrade, Serbien

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Maribor, Slovenien
  • Belgrade, Serbien

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Serbia Online, Serbien

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...