Keystone logo
Hitta din MA

Hitta ditt MA

Vad vill du studera?
Var vill du studera?

Master of Arts (förkortad MA eller M.A.) grader är prestationer på avancerad nivå som ges av universitet runt om i världen. Att ta en magisterexamen kan erbjuda ett antal olika fördelar, allt från förbättrade karriärmöjligheter till förbättrad problemlösning och beslutsfattande. Dessutom, en Master of Arts kan leda till forskarutbildning i ett doktorandprogram. Specialiserade ämnen inom discipliner inom konst, Humaniora, Samhällsvetenskap, och ibland näringsliv och juridik, faller inom det akademiska området Master of Arts. MA-kandidater är ofta skyldiga att slutföra forskning och presentera ett examensarbete innan examen är klar. Mångfalden av olika Master of Arts-program kan vara överväldigande - låt det inte stoppa dig! Börja din sökning genom att titta på de mest populära Master of Arts-examina som listas nedan.