Keystone logo
Örebro University

Örebro University

Örebro University

Introduktion

Ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Vi har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.

Fakta och siffror

 • 15 500 studenter

 • 400 doktorander

 • 80 program

 • 600 kurser

 • 3 fakulteter

 • 8 institutioner

 • 1 300 anställda

 • 510 lärare och forskare

 • 110 professorer

 • 420 administrativ, teknisk och bibliotekspersonal

Kort om universitetets historia

Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet. År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.

1963 Den första permanenta höga utbildningen i Örebro (den tekniska magisterutbildningen lydande under Kungliga tekniska högskolan) startar.

1966 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) grundas.

1967 Örebro blir universitetsfilial till Uppsala universitet. Socialhögskolan i Örebro börjar.

1970 Första byggnaden (GIH) upprättas på det som idag är campusområdet.

1977 Högskolan i Örebro bildas genom att förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Socialhögskolan slås samman.

1978 Musikpedagogiska institutet blir en del av Högskolan i Örebro.

1993 En akademisk utbildning för kockar och servitörer startar i Grythyttan.

1993 Professorsprogrammet startar (ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Uppsala universitet om att inrätta ca 10 professurer i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen).

1995 Den landstingskommunala vårdhögskolan inkorporeras i högskolan.

1999 Örebro universitet bildas. Invigning av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999.

2003 Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga invigs.

2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet examinationsrätt för läkare.

2014 Örebro universitets medicinarcampus i Örebro, Campus USÖ, invigs.

2015 Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) beviljar Örebro universitet examinationsrätt för civilingenjörer.

Antagningar

Platser

 • Örebro

  Örebro University , SE-701 82, Örebro

Frågor