Keystone logo
Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Introduktion

Från och med 1991, året för självständighetsförklaringen, började Republiken Moldavien på den svåra vägen för politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Under marknadsekonomins förhållanden, som infördes som en objektiv historia legitimitet och efter Sovjetunionens upplösning, upprättades vårt land som en stat som praktiskt taget började från en ny början.

I denna situation hade utvecklingen av den nationella ekonomin blivit den primära förutsättningen för att stärka landets stat och säkerhet. I den nuvarande verkligheten har det blivit nödvändigt att öppna en högre utbildningsinstitution som kommer att uppfylla kraven i övergångsekonomin och först och främst utbilda specialister för lämplig kvalificering för att uppfylla de nya kraven i den ekonomiska miljön.

Den 25 september 1991 enligt beslut nr. 537 av Moldaviens regering inrättades Academia de Studii Economice din Moldova . Således blev ambitionen från många generationer inom vetenskap och ekonomisk utbildning, som ville ha en oberoende högre utbildningsinstitution. Det har också blivit möjligt att integrera högre ekonomisk utbildning med den vetenskapliga forskningsprocessen, liksom vertikal integration av olika utbildningsnivåer - preuniversitet, universitet och forskarutbildning.

Platser

  • Chisinau

    Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,61, 2005, Chisinau

    Frågor