Keystone logo
Aichi University

Aichi University

Aichi University

Introduktion

Aichi University grundades 1946. I prospektet anges att universitetets uppgift är att vara medverkande till "uppkomsten av en japansk civilisation som kan bidra till världsfred såväl som utveckling av begåvade individer" och att universitetet har dess särskilda uppdrag, som inkluderar 1) att bidra till utvecklingen av regional akademisk, kulturell och ekonomisk utveckling och 2) att utbilda individer med global kunskap och perspektiv. Det kan sägas att denna grundläggande filosofi får ännu större betydelse i denna nuvarande tid, som kräver utveckling och vitalisering av lokalsamhällen, mitt i den ökande globaliseringen av det internationella samfundet.

Platser

  • Toyohashi

    Toyohashi, Japan

    Frågor