Keystone logo
Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Introduktion

Den 1 oktober 2016, enligt den antagna lagen, bildades Academy of War Art. Universitetet är arvtagaren till tidigare institutioners prestationer, det utbildar fortfarande officerare för behoven hos befäl, staber, militära och civila institutioner relaterade till statligt försvar. Civila ungdomar är beredda för offentliga uppgifter, särskilt inom nationell säkerhet och krishanteringssystemet. Akademia Sztuki Wojennej är först och främst en fortsättning på traditionen för Military Application School (1820-1831) och Higher Military School (1919-1946).

Genom att bevara arv från generationer Akademia Sztuki Wojennej nya riktningar för utveckling av militärt tänkande genom att bedriva innovativ forskning, högkvalitativ utbildning och användning av modern kunskap och utövande av krigskonsten och därmed svara på nuvarande och framtida försvarsmaktens behov. Dessutom bidrar universitetet till utvecklingen och konsolideringen av den militära säkerheten i Republiken Polen, Europeiska unionen och Nato genom expertaktiviteter och forskning inom disciplinen säkerhets- och försvarsvetenskap, samt genom att forma patriotiska attityder och respektera nationella traditioner. .

Platser

  • Warsaw

    Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera”,103, 00-910, Warsaw

    Frågor