Keystone logo
Akaki Tsereteli State University

Akaki Tsereteli State University

Akaki Tsereteli State University

Introduktion

Historien om Akaki Tsereteli State University började för åtta decennier sedan. Nu är det en högre utbildningsinstitution i Georgien som utmärker sig med sina utmärkta traditioner, som har funnit en anständig plats i generationernas kulturintellektuella och moraliska uppväxt. Universitetet har fått universellt erkännande på grund av personalutbildning, högkvalitativ vetenskaplig potential och breda kopplingar till avancerade ländernas vetenskapliga institut.

Akaki Tsereteli State University är en institution för högre utbildning för flera nivåer som genomför akademiska och professionella program och bedriver aktiv forskningsverksamhet. Baserat på traditionerna från akademierna Pazisi och Gelati, principerna i den "stora stadgan för universitet" och de nationella och europeiska standarderna för högre utbildning, strävar vårt universitet att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och forskningsaktiviteter för att främja studerandes personliga utveckling, att utbilda yrkesverksamma och ledare. Universitetet är medvetet om sitt ansvar gentemot samhället och syftar till att bidra till utvecklingen av staden, regionen och landet. För detta ändamål tillhandahåller det tillhandahållande av livslånga fortbildningsprogram och tjänster, generering och distribution av ny kunskap och olika intressenter som är involverade i utformningen av allmän ordning.

Platser

  • Kutaisi

    თამარ მეფის ქ.,59, , Kutaisi

    Frågor