Keystone logo
Akhmet Yassawi University

Akhmet Yassawi University

Akhmet Yassawi University

Introduktion

Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University kommer att göra Turkestan till ett gemensamt utbildningscentrum i den turkiska världen.

Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University grundades baserat på det mellanstatliga avtalet mellan Kazakstan och Turkiet för att förbereda moderna, högt kvalificerade specialister från ungdomar i turkisktalande länder och ligger i det andliga centrumet i Turkiska världen - Turkestan.

Utbildningsaktiviteter på alla nivåer baseras på 153 utbildningsprogram inom nio utbildningsområden:

Pedagogiska vetenskaper;

Konst och humaniora;

Samhällsvetenskap, journalistik och information;

Företag, företagsledning och juridik;

Naturvetenskap, matematik och statistik;

Informations- och kommunikationsteknik;

Ingenjörs-, tillverknings- och byggindustri;

Sjukvård och social trygghet (medicin).

Universitetet har tio fakulteter, en högskola för offentlig förvaltning och ekonomi, en professionell högskola, fem forskningsinstitut, tre avhandlingsråd för fyra utbildningsprogram för doktorandstudier, mer än 10 tusen studenter, praktikanter, studenter, invånare och doktorander, liksom studenter från den förberedande fakulteten från 19 turkisktalande länder i när och fjärran utomlands utbildas vid universitetet.

Platser

  • Turkistan

    Turkestan, Bekzat Sattarkhanov avenue, 29, , Turkistan

    Frågor