Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Arizona State University - School of Sustainability

Arizona State University - School of Sustainability

Arizona State University - School of Sustainability

Introduktion

Arizona State Universitys hållbarhetsskola är det första omfattande examensprogrammet i sitt slag i USA, med fokus på att hitta verkliga lösningar på miljö-, ekonomiska och sociala utmaningar.

Skolan grundades 2006 och är en del av Julie Ann Wrigley Global Institute of Sustainability, som är navet i ASU: s hållbarhetsinitiativ. Institutet utvecklar forskning, utbildning och affärsmetoder för en urbaniserande värld. Skolan för hållbarhet erbjuder grund- och doktorandprogram och minderåriga samt doktorand- och professionella ledarskapsprogram.

Vi tar upp några av de mest kritiska utmaningarna i vår tid, och efterfrågan på våra akademiker är stark. Skolans studiekurs betonar erfarenhetsmässigt lärande, forskning med fakultets-, företags- och K-12-arbete, samhällstjänst och ledarskapsutveckling.

Den kunskap och lösningar som skapas idag kommer att forma vår livskvalitet såväl som kommande generationer - vi har en möjlighet och en skyldighet att göra vår värld mer hållbar.

Platser

  • Tempe

    Tempe, Amerikas förenta stater

    Frågor