Keystone logo
© Carrianna Field
Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Introduktion

Affärsavdelningen skapades efter överenskommelse av styrelsen den 27 september 1985 och integrerar tre kunskapsområden: marknadsföring och marknadsundersökningar, finansiell ekonomi och redovisning och företagsorganisation.

Det är knutet till fakulteten för ekonomi och affärer vid det autonoma universitetet i Barcelona (UAB) och är strukturerat i två enheter: Bellaterra Campus Unit och Sabadell Campus Unit.

Dess medlemmar är den akademiska personalen, forskarpersonalen i utbildning och administrationen och servicepersonalen knuten till den, liksom studenter på grund- och doktorander som utför forskningsarbete under ansvaret av en medlem av institutionens akademiska personal. Akademisk personal och forskare som undervisar minst 50% av sin undervisning vid detta centrum tilldelas Sabadell-enheten. Resten av akademikerna och forskarpersonalen tilldelas Campusenheten.

Platser

  • Bellaterra

    Plaça Cívica, 08193, Bellaterra

    Frågor