Keystone logo
Meritorious Autonomous University of Puebla

Meritorious Autonomous University of Puebla

Meritorious Autonomous University of Puebla

Introduktion

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla är en offentlig och självständig institution konsoliderad på nationell nivå, engagerad i omfattande utbildning av yrkesverksamma och kritiska och reflekterande medborgare på nivåer i gymnasial, högre och forskarutbildning, som kan generera, anpassa, återskapa, innovera och tillämpa kunskap om kvalitet och social relevans.

Universitetet uppmuntrar forskning, skapande och spridning av kunskap, främjar inkludering, lika möjligheter och länkar. bidrar som kunskapssamhälle till utvecklingen av konst, kultur, lösningen av ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska problem i regionen och landet, under en politik för öppenhet och ansvarsskyldighet, etiska principer, hållbar utveckling, till försvar för mänskliga rättigheter, tolerans och ärlighet; bidra till skapandet av ett proaktivt, produktivt, rättvist och säkert samhälle.

Platser

  • Miguel Hidalgo

    ING-4,Sur 18, 72570, Miguel Hidalgo

    Frågor