Keystone logo
Blekinge Institute of Technology

Blekinge Institute of Technology

Blekinge Institute of Technology

Introduktion

Detta är BTH

Blekinge Institute of Technology , BTH, har ett distinkt fokus på digitalisering av samhället och hållbarhet. Vår uppgift är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå med fokus på IT integrerad med andra ämnen som teknik, industriell ekonomi, fysisk planering, design och hälsovetenskap.

BTH investerar i professionellt inriktade studieprogram av hög kvalitet som utvecklar studenten som helhet. Innovation, entreprenörskap och hållbarhet ingår i alla program. Vi fokuserar på framtiden för våra studenter och erbjuder kurser och utbildningsprogram som förbereder dem för att möta samhällsutmaningar.

Ett speciellt inslag är vårt nära samarbete med näringslivet och samhället.

Välkommen till BTH!

Studier knutna till verkliga livskrav

BTH erbjuder studentcentrerad och forskningsbaserad utbildning med tydliga länkar till ett större samhälle som betonar kreativitet, självständighet, initiativ och entreprenörskap.

Vårt mål är att våra kurser och program ska ge studenterna möjlighet att bygga en karriär inom det valda området. Vårt fokus är inte bara på vad som händer under studierna utan också på vad som händer efter. Därför innehåller många av våra kurser och program projekt kopplade till verkliga krav och genomförs tillsammans med industrin. På detta sätt får studenterna insikt i sitt framtida yrke och kontakter med potentiella framtida arbetsgivare redan under sina studier.

Studenter vid BTH är en del av en internationell miljö som ger dem möjlighet att bygga globala nätverk för framtiden.

BTH gör det bästa av att vara ett litet universitet. Våra studenter lär sig snabbt varandra och studiegrupperna är små. Studenter kan enkelt komma i kontakt med lärare och andra anställda. Detta skapar en givande, intressant och säker studiemiljö.

183869_Internationella-Studenter-190_50.jpg

Forskning för samhällsutmaningar

BTHs forskning har stor relevans och effekt, och våra resultat ger betydande bidrag i form av kunskap och innovationer för att lösa utmaningarna
inför samhället.

Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design och hälsovetenskap.

Trots sin relativt lilla storlek har BTH mycket forskning. Idag står forsknings- och forskningsstudier för mer än en tredjedel av våra aktiviteter och vi tänker öka den andelen ytterligare. Vi bedriver forskning inom ett stort antal områden som alla är kopplade till tillämpad IT, som forskare närmar sig från olika perspektiv.

Forskning bedrivs i samarbete med både näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus - att resultaten kommer att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

183870_Internationella-Studenter-72_1_50.jpg

Starka forskningsmiljöer i brådskande fält

På BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från Knowledge Foundation (KKS).

 • Man fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora mängder data. Forskningen bedrivs i samarbete med ett antal företag inklusive Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
 • Den andra forskningsmiljön fokuserar på produktion av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generation av hållbara produkter inom tillverkningsindustrin. Forskningen utförs i samarbete med ett antal företag, t.ex. Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.
 • Det tredje fokuserar på att utveckla nya arbetsmetoder och metoder så att svenska företag kan utveckla framtida programvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen utförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.

Dessutom driver BTH ett stort projekt, finansierat av Knowledge Foundation, som syftar till att utveckla visuella och interaktiva system med fokus på människan. Projektet genomförs i samarbete med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

Den unika kliniken för hälsoforskning

BTH Research and Education Clinic är en unik klinik som fungerar som en mötesplats för produktutveckling inom forskning, utbildning och hälsoteknik.

183871_campus-grasvik_50.jpg

Platser

 • Karlskrona

  Campus Gräsvik: Valhallavägen 1, Karlskrona, 371 35, Karlskrona

  • Karlshamn

   Biblioteksgatan 4 374 35 Karlshamn, 37435, Karlshamn

   Frågor