Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

Introduktion

Brown Universitys uppdrag är att tjäna samhället, nationen och världen genom att upptäcka, kommunicera och bevara kunskap och förståelse i en anda av fri utredning, och genom att utbilda och förbereda studenter för att lämna livets kontor med nytta och rykte .

Vi gör detta genom ett partnerskap mellan studenter och lärare i ett enhetligt samhälle som kallas ett universitet.

Tekniska Högskolan stöder universitetets övergripande uppdrag på följande sätt:

Brown University's School of Engineering utbildar framtida ledare inom grundläggande teknik i en miljö av världsklassforskning. Vi betonar ett tvärvetenskapligt synsätt och en bred förståelse för underliggande globala frågor. Samarbete över hela campus och bortom stärker vår utveckling av tekniska framsteg som tar itu med utmaningar av vital betydelse för oss alla.

Platser

  • Providence

    Hope Street,184, 02912, Providence

    Frågor