Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
California State Polytechnic University Pomona College of Business Administration

California State Polytechnic University Pomona College of Business Administration

California State Polytechnic University Pomona College of Business Administration

Introduktion

College of Business Administration vid Cal Poly Pomona är en AACSB-internationellt ackrediterad institution som åtar sig att ge studenterna kunskap, färdigheter och erfarenheter för att bli globala ledare.

College of Business Administration kommer att vara den valda skolan för högpresterande studenter som söker en utmanande yrkeshögskola och för branschledare som söker efter begåvade anställda.

Högskolan kommer att erkännas för sin framkant, lärande genom akademiska program resulterade i karriärfokuserade, innovativa problemlösare med effektiv kommunikationsförmåga. Läroplaner för forskarutbildning och grundutbildning kommer att ta itu med de snabbt föränderliga behoven hos det globala näringslivet samtidigt som de främjar etiska synsätt på affärsutmaningar.

Utöver klassrumsinlärning kommer akademiska och professionella kompetenscentra att fungera som levande laboratorier för våra olika studenter och lärare och kommer att vara värdefulla resurser för våra samhällspartners och branschledare.

Platser

  • Pomona

    W Temple,3801, 91768, Pomona

    Frågor