Keystone logo
Central European University - Department of Public Policy

Central European University - Department of Public Policy

Central European University - Department of Public Policy

Introduktion

Den offentliga politiken befinner sig idag i en global kris på flera nivåer. Att tippa vågen mot en säkrare fred, social rättvisa och miljömässig hållbarhet – för att bara nämna några – kräver innovativt och entreprenöriellt engagemang för det gemensamma bästa. Att bygga en multidisciplinär och global institution som är engagerad i det öppna samhällets värderingar och att skapa starka och flexibla kopplingar mellan forskning och praktik är ett sätt att reagera på vad som totalt sett är ett misslyckande för politiska eliter att ta itu med vår tids mest akuta problem . Institutionen för offentlig politik vid Central European University erbjuder fyra mastersexamina i offentlig politik och den offentliga politiken på programmet Doctor of Philosophy in Political Science. Utbildningsprogrammen är skräddarsydda för studenter från hela världen som söker karriärer inom den offentliga, privata och icke-vinstdrivande sektorn på lokal, nationell, EU-nivå och internationell nivå. Ett framgångsrikt engagemang för allmänhetens bästa i dagens värld kräver också en bättre och mer rättvis representation av olika perspektiv. För detta ändamål är DPP kraftfullt inkluderande, attraherar både studenter och lärare från olika bakgrunder och utnyttjar en mängd olika kunskapskällor. DPP:s studenter är framtidens sociala och politiska entreprenörer, utrustade för att göra innovativa bidrag för att lösa 2000-talets viktigaste offentliga politiska utmaningar.

Platser

  • 143

    Quellenstraße,51, 1100, 143

    Frågor