Keystone logo
Champaganat University (Universidad Champaganat)

Champaganat University (Universidad Champaganat)

Champaganat University (Universidad Champaganat)

Introduktion

Var ett innovativt universitet; erkänd i regionen för sitt bidrag till lokal, regional, nationell och internationell utveckling från implementeringen av en utbildningsmodell med fokus på kunskapsgenerering, fortbildning och en nära relation mellan universitetet, företagen och staten i samklang med miljöns behov.

Ge en akademisk miljö som möjliggör utbildning av kompetenta, socialt ansvarsfulla yrkespersoner, inriktade på kunskapsgenerering och fortbildning. Utveckla en pedagogisk-didaktisk modell som främjar självreglering av eget lärande, professionalisering och deltagande i förlängnings- och forskningsförslag.

Uppmuntra innovation, ledarskap och entreprenörsinställning för att samarbeta med konkurrensinsatser för sina akademiker i den lokala, nationella och internationella miljön. Stimulera införandet av akademiker i formuleringen och hanteringen av offentlig politik. Kombinera ansikte mot ansikte undervisning och virtuella miljöer på ett balanserat sätt.

Platser

  • Godoy Cruz

    Belgrano,721, M5501, Godoy Cruz

    Program

    Frågor