Keystone logo
Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Introduktion

Cipriani College of Labor and Co-operative Studies ( CCLCS ) syftar till att ge utmärkt och enastående service till våra interna och externa intressenter. Vi strävar efter att möta och överträffa intressenternas krav genom ständiga förbättringar. Varje individ delar i ägandet av kvalitet inom högskolan och är fokuserad på intressenttillfredsställelse.

Syftet med Cipriani College of Labor and Co-operative studies är att: förbättra institutionens effektivitet i undervisning och lärande; Uppmuntra forskning och spridning av forskningsresultat; Öka kvaliteten på studentupplevelserna; Samarbeta med arbetarrörelserna och kooperativa rörelser, folkbaserade och professionella.

Våra studenter förväntar sig att deras färdigheter och kunskaper kommer att förbättras för att hålla jämna steg med de nuvarande utmaningar som de som arbetare måste möta. Högskolan utvecklas fortfarande och hoppas kunna ta ett regionalt ledarskap inom sina specialiseringsområden.

Platser

  • Valsayn South

    Churchill Roosevelt Highway, , Valsayn South

    Frågor