Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Colorado State University College of Agricultural Sciences

Colorado State University College of Agricultural Sciences

Colorado State University College of Agricultural Sciences

Introduktion

Uppdrag

College of Agricultural Sciences engagerar sina intressenter genom att gemensamt identifiera kritiska behov och samskapa kunskap för att hantera viktiga jordbruksutmaningar. Vi deltar aktivt i att tillämpa denna kunskap och förbereda våra studenter för att bli framgångsrika globala medborgare.

Syn

Otvivelaktig global framträdande inom Agri-tech och Agribiome med fokus på säkerhet, säkerhet och hållbarhet hos mat- och resursystem som bidrar till våra pågående ansträngningar för att förbättra människors, växters och djurs välbefinnande.

värden

Med etik och medborgarskap som grund, och CSU: s principer för gemenskapen som vår vägledare, upprätthåller vi en uppsättning värden som driver våra beslut och handlingar:

 • Studentutveckling
 • Förträfflighet
 • Integritet
 • Innovation
 • Inclusion
 • Finanspolitiskt ansvar

Platser

 • Fort Collins

  University Avenue,301, 80523, Fort Collins

  Frågor