Keystone logo
Dimitrie Cantemir Christian University

Dimitrie Cantemir Christian University

Dimitrie Cantemir Christian University

Introduktion

Dimitrie Cantemir "Christian University är en gratis och öppen privat institution för högre utbildning och vetenskaplig forskning, grundad enligt principen om privat egendom, garanterad av konstitutionen." Dimitrie Cantemir "Oberoende universitet. Universitetet arbetar under överinseende av" Dimitrie Cantemir "Kulturförening. Universitetet genomför andra aktiviteter som är relaterade till eller kompletterar utbildnings- och forskningsverksamheten.

Som en del av den rumänska universitetsutbildningstraditionen bidrar universitetet till ungdomars vetenskapliga, yrkesmässiga och samhällsutbildning, till deras sociala och ekonomiska integration och högre utbildning examinerar livslångt lärande. Genom sin verksamhet har universitetet bidragit till att harmonisera utbildningsprocessen i Rumänien med de av prestigefyllda europeiska och internationella universitet. ”Dimitrie Cantemir” Christian University verkar i enlighet med gällande rumänsk konstitution och gällande lagstiftning och med de principer som fastställs i de internationella fördragen och pakterna om mänskliga rättigheter, i Magna Charta för europeiska universitet och Bolognadeklarationen. Utbildnings- och vetenskapliga forskningsprocesser är organiserade och genomförs i enlighet med principerna för universitetsautonomi, universitetsstadgan och kraven för högre utbildningssystem.

Platser

  • Bucharest

    Splaiul Unirii,176, , Bucharest

    Frågor