Keystone logo
EIT RawMaterials Academy - RaVeN

EIT RawMaterials Academy - RaVeN

EIT RawMaterials Academy - RaVeN

Introduktion

Vår moderna livsstil är beroende av råvaror. Från järn och stål i vår järnvägsinfrastruktur till guld och silver i smartphones: råvaror finns överallt. Även övergången till en klimatneutral framtid kräver kobolt för elfordon, litium för laddningsbara batterier, kisel för solceller och solpaneler och sällsynta jordartsmetaller för vindkraftverk som genererar förnybar energi

När världen blir mindre och mer hyperkopplad, har samhällets inverkan på jorden aldrig varit mer synlig. Det är nu klart att vi måste gå över till en cirkulär ekonomi för att ansvarsfullt använda jordens ändliga resurser. Men vad kan bara en individ göra för att hjälpa? Mer än du tror! Verklig förändring kräver mod, innovativt tänkande och kollektiv handling – samma kompetens som EIT RawMaterials Academy - RaVeN letar efter hos blivande studenter. Är du redo att utvinna din råa talang, hjälpa till att forma en mer cirkulär, grön ekonomi och skapa hållbara lösningar för morgondagen?

Vad erbjuder vi studenter?

EIT RawMaterials Academy - RaVeN erbjuder studenter en unik möjlighet att lära sig i en dynamisk miljö, med fokus på verkliga utmaningar. EIT-märkningen tilldelas av EIT (European Institute of Innovation and Technology), ett organ inom Europeiska unionen, och är ett kvalitetscertifikat som endast ges till utmärkta utbildningsprogram på master- och doktorandnivå.

Som student i ett EIT-märkt program från EIT RawMaterials Academy - RaVeN kommer du att ingå i det största europeiska råvarunätverket med mer än 120 kärn- och associerade partners och 180 projektpartners, inklusive yrkesverksamma inom högre utbildning, forskare och industri experter från över 20 europeiska länder. Som EIT Label-student kommer du att välkomnas in i detta nätverk och kommer att kämpa för och bidra till EIT RawMaterials mål att hitta nya, innovativa lösningar för att säkerställa en hållbar tillgång på råvaror över hela värdekedjan: från prospektering, gruvdrift och utvinning, till mineralförädling, återvinning och rörelsen mot en cirkulär ekonomi. EIT RawMaterials syftar till att utrusta en ny generation av innovatörer i Europa med det nödvändiga entreprenörstänkandet för att designa och leverera materiallösningar. Du får också chansen att samarbeta internationellt och utveckla hållbara lösningar på pressande ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga utmaningar. Och långt efter att du har tagit examen kan du hålla kontakten via EIT RawMaterials Alumni.

Vad du kan förvänta?

 • Examensarbeten vid ledande europeiska företag
 • Medlemskap i EIT RawMaterials Alumni-community
 • 'Learning by doing' med utmaningsbaserade kurser som fokuserar på verkliga problem
 • Studieturer och besök på innovativa företag och industrianläggningar
 • Spännande nya sätt att lära sig: onlinekurser, virtuell och förstärkt verklighet och MOOC
 • Kurser utformade för att vårda startidéer med acceleratorer och inkubatorer
 • Kursmoduler tillägnad entreprenörskap och innovationsförmåga
 • EIT RawMaterials Innovationsstöd: affärsplanstävlingar, innovationsstartläger, startfinansiering
 • Kompetens inom råvarudisciplin - en omfattande förståelse för hela råvarans värdekedja
 • EIT RawMaterials sommarskolor och tvärvetenskapliga kurser
 • Europeisk mobilitet – en studie i minst två europeiska länder

Exklusiva aktiviteter och stöd för EIT-märkta studenter

Studenter på EIT-märkta masterprogram inom EIT RawMaterials Academy - RaVeN får en rad ytterligare möjligheter att öka sin innovations- och entreprenörskapsförmåga, utöka sitt nätverk inom råvarubranschen och få den erfarenhet de behöver för att blomstra.

Dessa exklusiva evenemang samlar EIT-märkta studenter från hela skolan och utgör grunden för dina delade inlärningsupplevelser, vilket gör dig till fullvärdig medlem av EIT RawMaterials-communityn.

Deltagande universitet

 • AGH UST, Krakow, Polen
 • TU Freiberg, Tyskland

Platser

 • Kraków

  aleja Adama Mickiewicza,30, 30-059, Kraków

  • Freiberg

   Akademiestraße,6, 09599, Freiberg

   Frågor