Keystone logo
ESAIP - LaSalle

ESAIP - LaSalle

ESAIP - LaSalle

Introduktion

Vår vision för utbildning

176112_Capturadepantalla1.png

ESAIP:s utbildningsprojekt

På ESAIP, en Lasallian institution för högre utbildning som drivs av "Responsible Future"-idealet, tillhandahåller vi vetenskaplig och teknisk utbildning på hög nivå för att hjälpa våra studenter att lyckas i sina yrkesliv.

Våra studenter är utbildade att vara ingenjörer och chefer i hjärtat, kapabla till innovation, initiativ och ansvar, oroliga för miljön och uppmärksamma på relationer med andra, särskilt de mest ömtåliga.

Vår vision om utbildning, i lasallisk tradition, är centrerad på personen. Vi välkomnar unga med olika bakgrund och vi utgår från denna heterogenitet genom förslaget om en pedagogisk modell som bygger på dialog, social öppenhet, ömsesidig hjälp och mångfalden av talanger och där varje elev ansvarar för sitt lärande och sin personliga utveckling.

Denna akademiska, tekniska och humanistiska utbildning kommer till uttryck i varje aspekt av vår relation med våra studenter.

I vår undervisning

Oavsett studiegång, och i varje projekt som genomförs av våra elever, lägger skolan tonvikten på

 • den mänskliga utvecklingen av självsäkra, ärliga och engagerade yrkesmän
 • öppenhet för andra, respekt för varje persons val och övertygelser samt dialog för samexistens mellan individer, folk och kulturer
 • väckande och förstärkning av känslan av ansvar, rättvisa och solidaritet
 • uppmärksamheten på de mest ömtåliga
 • öppenhet mot den internationella scenen

Till vårt stöd

Hela ESAIP-teamet är uppmärksamt på alla våra elever.

I närheten har vi:

 • svara på svårigheter av alla slag genom att lyssna, vara tillgänglig och ge stöd,
 • progressivt vägleda varje elev i inhämtande av kunskap och utveckling av färdigheter enligt hans eller hennes behov och projekt
 • förbereda dem att vara aktörer i ett mer rättvist och hållbart samhälle
 • erbjuda möjligheten till en andlig resa

I vårt dagliga arbete drift och vår utveckling

I enlighet med vår övertygelse och vårt kall, ESAIP:

 • arbetar tillsammans (ESAIP-team, studenter, alumner) mot pedagogisk excellens
 • stärker, genom sina partnerskap, sitt lokala, nationella och internationella införande
 • utvecklar sin innovationsdynamik genom forskning
 • är engagerad i en rigorös förvaltning som möjliggör social, akademisk och kulturell mångfald
 • omger sig med kompetens inom sina olika råd (tillsyn, vetenskaplig inriktning, strategisk inriktning...)

176113_Capturadepantalla2.png

Platser

 • Saint-Barthélemy-d'Anjou

  18 Rue du 8 Mai 1945, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou

  Frågor