Keystone logo
ESUMER University Institution

ESUMER University Institution

ESUMER University Institution

Introduktion

Esumers pedagogiska modell har varit resultatet av en kollektiv konstruktion med deltagande av det akademiska samfundet, särskilt lärare, studenter och akademiker, och med metodologiskt stöd från internationella experter.

ESUMER University Institution syftar till att bevara, utveckla och främja kunskap inom de ekonomiskt-administrativa områdena, genom forskning, undervisning och förlängningsverksamhet, som genomförs i grundutbildning och forskarutbildning som syftar till att utveckla färdigheter. mänskliga resurser och yrkesverksamma inom människor, inom vetenskapliga, humanistiska, arbetskrafts- och framtidsområden, med en integrerad karaktär för att agera inom globaliseringsprocessen och vara aktörer till förmån för att bevara miljön och proaktivt tillägna sitt ansvar inför den produktiva sektorn och samhälle.

Institutionen riktar sina ansträngningar mot att konsolidera den som ett centrum för ekonomisk-administrativ kultur som till sin natur har ett särskilt ansvar gentemot samhället, som den är skyldig och kommer att vara uppmärksam i sin verksamhet på de mönster och krav som uppstår från kunskapsområdena. . associerade med de ekonomiskt-administrativa disciplinerna, att söka efter nya problem och deras lösning, med en hög humanistisk känsla och inom ramen för en universell uppfattning.

Platser

  • Medellín

    Calle 76,80-126, 050041, Medellín

    Frågor