Keystone logo
Eurasia International University

Eurasia International University

Eurasia International University

Introduktion

Eurasia International University tillhandahåller utbildning på de tre nivåerna i Republiken Armeniens nationella kvalifikationsram: kandidatexamen (VI-nivå), magisterexamen (VII-nivå), forskare (vetenskaplig examenskandidat (VIII-nivå)). De stora utbildningarna är Management, Jurisprudence, Främmande språk och Farmaci och informationsteknik (IT). Sedan 2013 har universitetet erbjudit vetenskapskandidatutbildningar inom områdena ekonomi och management, germanska språk och offentlig rätt (konstitutionell, administrativ, finansiell, kommunal, miljömässig, europeisk lag och statlig rätt). Specialiseringarna på magisternivå inkluderar men är inte begränsade till konstitutionell rätt, civilrätt och förfaranden, straffrätt och procedur, internationell och europeisk lag, ledning, projektledning, elektronisk företagsledning, gästfrihetsledning, engelska språk och litteratur (TEFL), Apotek och informationsteknik (IT).

Universitetet har ackrediterats två gånger (2015 i två år, och senast 2018 i fyra år) baserat på "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" (ESG) av National Centre for Professional Education Quality Assurance Foundation (ANQA). Det är ett av endast tre privata universitet som får en 4-årig ackreditering (av 25).

Platser

  • Yerevan

    AZATUTYAN 24/2, , Yerevan

    Frågor