Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Ferris State University

Ferris State University

Ferris State University

Introduktion

Ferris State University förbereder studenter för framgångsrika karriärer, ansvarsfullt medborgarskap och livslångt lärande. Genom sina många partnerskap och sin karriärorienterade, breda utbildning tjänar Ferris vår snabbt föränderliga globala ekonomi och samhälle.

Ferris State University : s kärnvärden

Samarbete: Ferris bidrar till att främja samhället genom att bygga partnerskap med studenter, studenter, näringsliv, myndigheter, ackrediteringsorgan och de samhällen universitetet tjänar på.

Mångfald: Genom att tillhandahålla ett campus som är stödjande, säkert och välkomnande omfattar Ferris en mångfald av idéer, övertygelser och kulturer.

Etisk gemenskap: Ferris erkänner varje medlem av universitetsgemenskapens inneboende värdighet och behandlar alla med respekt. Våra handlingar styrs av rättvisa, ärlighet och integritet.

Excellence: Ferris strävar efter innovation och kreativitet och strävar efter att ge resultat av högsta kvalitet i alla sina ansträngningar.

Lärande: Ferris State University värderar utbildning som är karriärorienterad, balanserar teori och praktik, utvecklar kritiskt tänkande, betonar aktivt lärande och främjar ansvar och önskan om en livslång strävan efter kunskap.

Möjlighet: Ferris, med fokus på att utveckla karriärförmåga och kunskap, ger möjligheter till medborgarengagemang, ledarutveckling, framsteg och framgång.

Platser

  • Big Rapids

    South State Street,1201, 49307, Big Rapids

    Frågor