Keystone logo
© Hanken School of Economics
Hanken Svenska handelshögskolan

Hanken Svenska handelshögskolan

Hanken Svenska handelshögskolan

Introduktion

d

Om Hanken

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är internationellt högt ansedd och ligger som grund för all vår utbildning. Hanken har ett tätt samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 12 000 alumner som arbetar i över 60 olika länder. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.

Hankens forskning bedrivs vid samtliga fem institutioner, dock med speciell profilering på fyra utvalda styrkeområden. I många fall representerar våra forskare den absoluta forskningsfronten. Det goda samarbetet med näringslivet återspeglas såväl i gemensamma forskningsprojekt som i den växelverkan högskolans partnerprogram erbjuder, och även i det stöd vi erhåller i vår fundraising.

Hanken är det första universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som en integrerad del av examen. Studenterna erbjuds en unik möjlighet att skapa egna internationella nätverk för livet genom att åka på utbyte eller praktik utomlands. Dessa livslånga kontakter som knyts både vid Hanken och internationellt är något som genomsyrar studierna och bidrar till Hankenalumnernas internationellt sett goda placering på arbetsmarknaden. Genom vår alumnverksamhet garanterar vi också att det nätverk man får med sig från Hanken inte bryts utan breddas och att kontakten till högskolan upprätthålls även efter examen.

Som högskola har Hanken en trygg grund att stå på med ett internationellt anseende som återspeglas i våra internationella ackrediteringar, en sund finansiell bas och våra värdefulla nationella och internationella nätverk som stöd för internationell spetsforskning och konkurrenskraftig utbildning. Vi värdesätter våra partner i den akademiska världen och näringslivet och vinnlägger oss om att forskare och studenter hos oss ska kunna skaffa sig en högklassig utbildning och bygga upp meningsfulla professionella och personliga nätverk.

Campus funktioner

IT-tjänster på Hanken

Du hittar information om Hanken WLAN, Användarrättigheter/ID, utskrift och kopiering samt information om system och programvara som används på Hanken på IT-sidorna.

Hanken tillhandahåller flera IT-tjänster för dig som student eller som Hanken fakultet eller personal. Många tjänster är endast tillgängliga för dig efter inloggning med Hanken användar-id och lösenord. Som terminsregistrerad student, eller som anställd, har du rätt till ett användar-ID. Den öppnas i ett nytt fönster

Innan dina studier startar får du ett e-postmeddelande med information om hur du kan aktivera ditt användar-ID. När du har den nödvändiga informationen kan du fortsätta för att aktivera ditt konto. Ditt användar-ID är tillgängligt endast om du har en aktiv studierätt i studieregistret.

Hanken Business Lab

"Vårt uppdrag är att hjälpa nystartade företag, uppskalningsföretag, ideella organisationer och individer att uppnå betydande tillväxt"

Hanken Business Lab är en ny form av inkubator som syftar till att hjälpa nystartade företag, scale-ups, ideella organisationer och individer att uppnå betydande tillväxt på Hanken . Hanken Business Lab finns i det så kallade Torget (Helsingfors) eller Stugan (Vasa). Det är samarbetsutrymmen där Hanken studenter, alumner, lärare och personal samt andra samarbetspartners kan träffas när som helst på dygnet.

Kvant

Quantum är en mångsidig mötesplats som erbjuder tillgång till databaser med företags- och finansdata som möjliggör hantering av big data. Modern teknik möjliggör streaming av all undervisning och evenemang samt realtidsföljning av finansiella nyheter.

boende

Utbytesstudenter bor antingen i en lägenhet som tillhandahålls av Stiftelsen för studentbostäder i Helsingfors/Vasaregionen (HOAS/VOAS) eller hittar en plats på den privata marknaden.

Hanken kvot av HOAS-rum i Helsingfors möter inte efterfrågan under höstterminen. På höstterminen får cirka 60 % av de utbytesstudenter som kommer till Helsingfors boende genom HOAS. Hanken ger studenter från utanför Europa prioritet till HOAS lägenheter så om du är en student som kommer från Europa till höstterminen, var beredd på att hitta boende på den privata marknaden. Vi uppmanar dock alla studenter att ansöka om HOAS, utan ansökan kan du inte få ett erbjudande från dem.

 • HOAS i Helsingfors
 • Helsingfors privatmarknad
 • VOAS i Vasa
 • Vasa privatmarknad

Hanken studentlägenheter i Helsingfors

 • Om du är registrerad som närvarande som examensstudent vid Hanken i Helsingfors kan du ansöka om studentbostad.
 • Med studentbostäder avses lägenheter som byggs med offentliga lån av ideella organisationer. Hyran är cirka 20 % lägre än hyran för privata lägenheter.
 • Alla hyreskontrakt för studentbostäder gäller för ett läsår i taget. Krav för att få nytt kontrakt för nästa läsår är att vara registrerad på Hanken i Helsingfors och att du har skött dina åtaganden enligt hyresavtalet.
 • Du kan säga upp hyresavtalet endast i särskilda fall. De studenter som åker utomlands för att genomföra utbytesstudier genom Hanken -utbytet kan hyra lägenheten i andra hand för utbytesperioden.
 • Studenten som ansöker om lägenhet ställs i lägenhetskön utifrån aktuellt avstånd från sin bostadskommun till studieort. Du får mer information om kösystemet när du ansökt.

Hanken Isabella i Helsingfors

Hanken Isabella (byggd 2021) i Jätkäsaari har 78 studior och två ettrumslägenheter. Studenten som ansöker om lägenhet ställs i lägenhetskön utifrån aktuellt avstånd från sin bostadskommun till studieort. Du får mer information om kösystemet när du ansökt.

Majsporten i Helsingfors

Hanken har 40 % av lägenheterna i Majsporten i Arabianranta, Majstranden. Byggnaden Majsporten (med idrottsanläggning på taket) byggdes 2019. Studentbostadsprojektet Majsporten är ett samarbete med Yrkeshögskolan Arcada. Ansökningar hanteras av Arcada Nova.

  Antagningar

  Stipendier och finansiering

  Hanken Stipendieprogram

  • Stipendier ges endast till studenter som är skyldiga att betala studieavgifter.
  • Att ansöka om stipendium påverkar inte din ansökan till utbildningen.
  • Stipendierna på Hanken är meriteringsbaserade. Alla stipendier delas ut baserat på den sökandes akademiska excellens i de tidigare studierna och tillämpliga testresultat.
  • Antalet stipendier är begränsat.
  • Alla stipendier kräver att de mottagande studenterna håller god takt i studierna.

  Stipendier - Antagningsfas

  Hanken Premium Waiver

  • Studieavgiftsbefrielse med 50 % av studieavgiften under den första examen vid Hanken .
  • Giltighet: 2 år
  • Urval av mottagare: Stipendiet delas ut till utmärkta studenter baserat på akademisk framgång och/eller poäng i antagningssättet under antagningsskedet.
  • Kravet under studierna är att ha genomfört minst 60 hp vid slutet av varje läsår, det vill säga senast den 31 juli, för att stipendiet ska fortsätta nästa läsår.
  • Om studenten inte klarar 60 hp/läsår förlorar han eller hon Hanken premiebefrielsestipendium.

  Hanken Waiver

  • Undervisningsavgiftsbefrielse på 25 % av studieavgiften för det första läsåret av inskrivningen.
  • Giltighet: Endast första läsåret för inskrivning.
   Urval av mottagare: Stipendiet delas ut till mycket duktiga studenter baserat på akademisk framgång och/eller poäng i antagningssättet i antagningsskedet.

  Hanken Premium GBSN-stipendium (endast tillgängligt för masterstudenter)

  • Studieavgiftsbefrielse på 100 % för varaktigheten av en första examen vid Hanken och 8000 EUR/år för levnadskostnader.
   • Mottagaren förbinder sig att bidra till en begränsad mängd studentrekryteringsaktiviteter under sina studier på Hanken .
   • Giltighet: 2 år.
   • Urval av mottagare: Stipendiet delas endast ut till studenter som för närvarande studerar vid eller alumner från GBSN-medlemsskolor från specifika utvecklingsländer.
   • Kravet under studierna är att slutföra minst 60 ECTS och uppnå en GPA på 3,0 i slutet av varje läsår, det vill säga 31 juli, för att stipendiet ska fortsätta nästa läsår.
   • Notera! Stipendiet delas endast ut till behöriga sökande inom huvudantagningsomgången.
   • Läs mer om GBSN-stipendier på den officiella GBSN-sajten och kontrollera från vilka institutioner den som söker stipendiet måste inneha examen från/vara student här.

  Finlands stipendium (endast tillgängligt för masterstudenter)

  • Undervisningsavgiftsbefrielse på 100 % för det första läsåret av inskrivningen och 5000 EUR omplaceringsbidrag.
   • Flyttningsbidraget överförs till stipendiaten om denne avlagt 10 ECTS under Undervisningsperiod 1 (stipendiet överförs i slutet av november).
   • Finlands stipendium finansieras av undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

  Notera! Ansökan om stipendier är en integrerad del av ansökningsblanketten för antagning till magisterstudier vid Hanken , ingen separat ansökan behövs. En stipendieansökan påverkar inte den sökandes möjlighet att bli antagen.

  Antagna sökande som får stipendium informeras om beviljat stipendium i sitt antagningsbrev och får ytterligare info om stipendiebestämmelserna i ett stipendiebrev.

  PhD finansiering

  Hanken erbjuder finansiering för doktorander som studerar på heltid. Hanken erbjuder också hjälp med att söka medel.

  Ackrediteringar

  EFMD Equis-ackrediteradAMBA-ackrediteradAACSB-ackrediterad

  Antagningskrav för programmet

  Visa ditt engagemang och din vilja att lyckas i handelshögskolan genom att ta GMAT-provet – det mest använda provet för antagning som mäter ditt kritiska tänkande och resonemang.

  Ladda ner GMAT-miniquizet för att få en smak av frågorna du hittar i provet.

  Platser

  • Helsinki

   Arkadiankatu 22 , 00100, Helsinki

  • Vaasa

   Kirjastonkatu, 16, 65100, Vaasa

  Frågor