Keystone logo
HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

Introduktion

Kyrkmusikskolan i Regensburg grundades av Franz Xaver Haberl som världens första och hittills befintliga katolska kyrkliga musikskola. Redan från början har den internationell betydelse bortom det tysktalande området.

Den tidiga romantiska författaren och filosofen Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, som skrev in sig i världslitteraturen under namnet Novalis, lämnade citatet i sitt verk "Heinrich von Ofterdingen" med frågan vart vår väg leder. Svaret gav han i sitt fragment av romanen. Men vad menar han med det? Hans svar är i grunden mycket tydligt och enkelt. Det hänvisar oss tillbaka till vårt eget jag, till längtan efter att vara med oss själva. Och också behovet av att förstå dig själv, för i slutändan är det det som återstår av ett liv. Att vara hemma här och nu, växa i utbildning och mänsklig mognad, som en del av en större helhet.

Platser

  • Regensburg

    Andreasstraße,9, 93059, Regensburg

    Frågor