Keystone logo
Hyperion University of Bucharest

Hyperion University of Bucharest

Hyperion University of Bucharest

Introduktion

Hyperion University är den första privata högskolan som grundades i Rumänien 1990, tillsammans med Hyperion University Foundation, som en kulturvetenskaplig förening, icke-statlig, opolitisk, ideell och ackrediterad genom rumänsk lag nr. 275 från den 15 maj 2002.

Universitetet har i sin struktur 17 grundutbildningar (specialiseringar) och 16 ackrediterade magisterprogram, som täcker ett brett spektrum av områden och specialiseringar i enlighet med kraven på arbetsmarknaden.

Hyperion University of Bucharest drar nytta av det didaktiska och vetenskapliga bidraget från en kompetent fakultet, bestående av lärare och prestigefyllda forskare och kulturer, specialister inom olika grenar av exakt och ingenjörsvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, politik och kommunikation, psykologi och utbildning, humaniora och naturvetenskap, konst (scenkonst, film och media).

Platser

  • Bucharest

    Calea Călărași,169, 030615, Bucharest

    Frågor