Keystone logo
International Psychoanalytic University Berlin

International Psychoanalytic University Berlin

International Psychoanalytic University Berlin

Introduktion

International Psychoanalytic University (IPU) Berlin är ett statligt erkänt privat universitet som är ackrediterat av det tyska vetenskapsrådet, Wissenschaftsrat, som ägs och förvaltas av den ideella representativa juridiska enheten, Foundation to Promote University Psychoanalysis. Den kombinerar exakta vetenskapliga standarder med praktiska kurser i psykologi (BA- och MA-kurser), liksom med kurser i psykosterapi, psykoanalytiska kulturstudier, ledarskap och konsultation, avsedda att tas på deltid parallellt med arbetet. Universitetscampuset ligger direkt vid floden Spree i Berlin-Mitte-distriktet.

När föreläsningarna påbörjades vid IPU 2009 stängdes ett gap som hade uppstått i den ensidiga, naturvetenskapliga inriktningen för de akademiska psykologstudierna. Studiekurserna vid IPU förmedlar psykoanalys som en vetenskap som kartlägger människan som en biologisk, social och kulturformad varelse och försöker förstå individen mot bakgrund av deras personliga historia och under påverkan av det medvetslösa. Alla studiekurser vid IPU är både forsknings- och tillämpningsorienterade och ger nära kontakt med klinisk och pedagogisk praxis från första studieperioden.

IPU-uttalande

IPU underlättar studier, avancerade studier och vidareutbildning samt forskning på psykoanalytisk grund och bedriver en tvärvetenskaplig förståelse av vetenskap inom sina områden för undervisning och forskning.

I dialog med andra vetenskaper bidrar det till vidareutvecklingen av psykoanalys som en tillämpad samhällsvetenskaplig och kulturell teori.

Den förmedlar psykoanalys som vetenskap som kartlägger människan som en biologisk, social och kulturformad varelse och som försöker förstå individen mot bakgrund av deras personliga historia och under påverkan av det medvetslösa.

Forskarna som föreläser och forskar vid IPU har fått många års erfarenhet av praktik, undervisning och forskning. De har utmärkta lärande och arbetsförhållanden med de resurser som krävs.

Analys, diskussion och delad utveckling - på tvärvetenskaplig nivå och utöver begränsningarna för alla statusgrupper - utgör ett avgörande kriterium för det vetenskapliga och organisatoriska arbetet vid IPU.

IPU bygger upp nätverk och upprättar samarbetsarrangemang med nationella och internationella partners inom vetenskap, utbildning och praktik, som främjar ömsesidig berikning när det gäller innehåll och positiv uppfattning bland allmänheten.

IPU främjar en (egen) reflekterande inställning i undervisning, forskning och på tillämpningsnivå, en nära koppling mellan tillämpning och forskning, samt en tvärvetenskaplig och internationell dialog. Det bidrar till sjukvården för den totala befolkningen.

Platser

  • Berlin

    Stromstr. 1, 10555, Berlin

Frågor