Keystone logo
© TESS
ISIGE - MINES ParisTech

ISIGE - MINES ParisTech

ISIGE - MINES ParisTech

Introduktion

ISIGE - MINES ParisTech är centrum för MINES ParisTech för miljön och hållbar utveckling. Ambitionen är att vara en drivande kraft för ekologisk övergång och för att främja krävande miljöinnovation.

Ledare inom utbildning inom miljö och hållbar utveckling, ISIGE - MINES ParisTech tre specialiserade mästare.

112523_IMG_0719.jpg

Forskning och expertis

ISIGE är ett tvärvetenskapligt centrum för miljöfrågor som kombinerar expertis inom teknikvetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. För att ta itu med dagens samhällsfrågor är det frågor om metropolisering, energitransitioner, klimatförändringar, omvandlingar av industriella modeller, ISIGE strävar efter att utveckla ett analysnät märkt av miljöfokus. I direkt kontakt med de ekonomiska och institutionella aktörerna syftar centrumet till att bidra till den offentliga debatten om nödvändiga förändringar av modellerna i våra samhällen för att begränsa vårt antropogena (och materiella) fotavtryck. Det utvecklar därmed forskning och medföljer företag och territorier kring frågorna om ekologiska och miljömässiga övergångar.

Centrets multidisciplinaritet och dess medlemmar gör det möjligt att utveckla forskning som täcker olika områden som sträcker sig från ekodesign av industriprodukter till utmaningar för offentlig politik när det gäller finansieringen av stadsinfrastrukturen. Centreringen av utbildning inom ISIGE har också möjliggjort utvecklingen av en särskild forskningsaxel kring frågor om övergångsutbildning.

De viktigaste forskningsområdena och kompetensområdena är indelade i fyra huvudområden:

 • Territoriell och social ekologi

 • Styrning av övergångar

 • LCA och industriella ekosystem

 • Lärande övergångar

Två andra sektioner inkluderar ISIGE-konferenser samt andra mer punktliga projekt på marginalerna hos huvudaxlarna.

112524_DAKAR-MS-IGE-2018-36.jpg

ISIGE i samhället / Konferenser

Sedan starten 1992 har ISIGE öppnat samhället en av sina prioriteringar. Vi ger tillgång till den kunskap och kunskap som vi producerar eftersom vi anser att de är en del av det gemensamma arvet. Detta krav återspeglas i informationsutbyte med allmänheten vid evenemang som anordnas ofta och under hela året (konferenser, seminarier, etc.).
I den här processen med att öppna samhället engagerar vi våra studenter i kommunikationsaktiviteter för allmänheten och vi bjuder in dem att producera digitalt innehåll (artiklar och videor) som finns på vår blogg: http: // blog-isige. mines-paristech.fr/

Förteckning över de senaste ISIGE-konferenserna:

 • 12 februari 2019 Konferensrunda bordet "Digital, det bästa och det värsta för en ekologisk övergång?" med Frédéric Bordage, Anne Tozzolino, Eric Maillard, Gregory Labrousse, Paula Forteza, Hugues Ferreboeuf

 • 10 januari 2019 Konferens: "Claire Nouvian, hennes engagemang i BLOOM" med Claire Nouvian

 • 16 maj 2018 Konferens: "Hur ska vi flytta om 20 år?" med Nicolas Meilhan

 • 12 mars 2018 Konferens: "Hur passar CSR in i textilvärlden?" Med Isabelle Anton

 • 6 mars 2018 Roundtable konferens "The Circular Economy" med Matthieu Orphelin, Franck Aggeri, Helene Valade, Valerie David, Laetitia Vasseur, Thierry Kuhn

 • 6 februari 2018 "Klimatrisker, innovation i tjänst av städer" med Henri Gurs, Clemence Fischer, Claudine Guidat

 • 25 oktober 2017 "Kriser, ekologisk övergång och gemensamma varor" med Gaël Giraud

Platser

Frågor