Keystone logo
Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Introduktion

Kaitseväe Akadeemia (nedan kallad akademin) är en nationell institution för högre utbildning i den mening som avses i Institutions of Professional Higher Education Act. Den estniska förkortningen av akademin är "KVA". Akademin är en strukturell enhet för försvarsmakten under direkt övervakning av försvarsmaktens befälhavare. Akademin representerar staten och försvarsmakten när de utför sina uppgifter.

Akademins namn på engelska är Estonian Military Academy. Den engelska förkortningen av Akademins namn är "EMA". Akademin ligger i Tartu. Akademins postadress är Riia 12, 51010 Tartu. Akademin har två studiekomplex med platser i Tartu och Võru. Akademiens huvuduppgift är att förbereda försvarsmaktens befälhavare och att utveckla militärvetenskap i syfte att säkerställa hållbarheten för försvarsmaktens ledning.

Platser

  • Tartu

    Riia,12, 51013, Tartu

    Frågor