Keystone logo
KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology

Introduktion

KTH Royal Institute of Technology i Stockholm är ett av Europas ledande tekniska universitet, samt ett centralt centrum för intellektuell talang och innovation. Vi är Sveriges största tekniska forsknings- och läroanstalt och hem för studenter, forskare och fakulteter från hela världen som ägnar sig åt att föra fram kunskap.

Historia

KTH är ett universitet med en rik historia av banbrytande idéer och innovation som går tillbaka till 1827. I nästan 200 år har KTH utbildat studenter som har påverkat vår nutid och gjort de tekniska framsteg som definierar det moderna samhället. Än idag KTH talangerna som hittar lösningarna för morgondagens utmaningar.

Forskning

KTH arbetar med industri och samhälle i strävan efter hållbara lösningar på några av mänsklighetens viktigaste utmaningar: klimatförändringar, framtida energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för den snabbt växande äldre befolkningen. Vi tar itu med dessa med världsledande forskning och utbildning med stor genomslagskraft inom naturvetenskap och alla grenar av ingenjörsvetenskap, såväl som inom arkitektur, industriell förvaltning, stadsplanering, historia och filosofi. Nästan två tredjedelar av omsättningen på 4 miljarder kronor är relaterade till forskning.

Grundläggande och tillämpad forskning utförs sida vid sida vid KTH och tvärvetenskaplig forskning bedrivs parallellt med arbete inom specifika områden.

Karriär

KTH upprätthåller nära relationer med ett expanderande nätverk av internationella företag och industrisamhället på ett antal områden, och att arbeta och studera här ger tillgång till detta nätverk.

Den senaste karriärrapporten visar att 94 procent av de som tog examen från KTH 2010-2012 har varit anställda sedan de avslutade sin examen och resterande 6 procent har gått vidare till doktorsexamen. studier. Av den internationella studentpopulationen går 30 procent vidare till Ph.D. studier vid KTH eller andra välrenommerade universitet. 32 procent av KTH Alumner lämnar Sverige för att arbeta eller studera utomlands. 13 procent leder andra i deras arbete och 13 procent har redan fått sin första chefstjänst.

Platser

  • Stockholm

    KTH Royal Institute of Technology Brinellvägen 8

Frågor