Keystone logo
KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology

Introduktion

KTH Royal Institute of Technology i Stockholm är ett av Europas ledande tekniska universitet, samt ett centralt centrum för intellektuell talang och innovation. Vi är Sveriges största tekniska forsknings- och läroanstalt och hem för studenter, forskare och fakulteter från hela världen som ägnar sig åt att föra fram kunskap.

Historia

KTH är ett universitet med en rik historia av banbrytande idéer och innovation som går tillbaka till 1827. I nästan 200 år har KTH utbildat studenter som har påverkat vår nutid och gjort de tekniska framsteg som definierar det moderna samhället. Än idag KTH talangerna som hittar lösningarna för morgondagens utmaningar.

Forskning

KTH arbetar med industri och samhälle i strävan efter hållbara lösningar på några av mänsklighetens viktigaste utmaningar: klimatförändringar, framtida energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för den snabbt växande äldre befolkningen. Vi tar itu med dessa med världsledande forskning och utbildning med stor genomslagskraft inom naturvetenskap och alla grenar av ingenjörsvetenskap, såväl som inom arkitektur, industriell förvaltning, stadsplanering, historia och filosofi. Nästan två tredjedelar av omsättningen på 4 miljarder kronor är relaterade till forskning.

Grundläggande och tillämpad forskning utförs sida vid sida vid KTH och tvärvetenskaplig forskning bedrivs parallellt med arbete inom specifika områden.

Karriär

KTH upprätthåller nära relationer med ett expanderande nätverk av internationella företag och industrisamhället på ett antal områden, och att arbeta och studera här ger tillgång till detta nätverk.

Den senaste karriärrapporten visar att 94 procent av de som tog examen från KTH 2010-2012 har varit anställda sedan de avslutade sin examen och resterande 6 procent har gått vidare till doktorsexamen. studier. Av den internationella studentpopulationen går 30 procent vidare till Ph.D. studier vid KTH eller andra välrenommerade universitet. 32 procent av KTH Alumner lämnar Sverige för att arbeta eller studera utomlands. 13 procent leder andra i deras arbete och 13 procent har redan fått sin första chefstjänst.

Statistik

KTH Royal Institute of Technology är Sveriges största och mest respekterade tekniska universitet. Genom att välja KTH får du tillgång till ett pulserande studentliv och en prestigefylld akademisk miljö.

  Campus funktioner

  De fyra KTH campusen i Storstockholm samlar mer än 12 000 heltidsstudenter, cirka 1 900 doktorander och cirka 3 700 heltidsanställda. Campusen är strategiskt placerade nära sina forsknings- och studieområden, till exempel ligger KTH Kista mitt i Kista ICT-hub, med några av världens ledande informations- och kommunikationsteknikföretag. Ett av våra andra campus, KTH Flemingsberg, ligger i ett av norra Europas ledande medicintekniska centra för forskning och industriell verksamhet.

   Antagningar

   Läsåret på KTH består av två terminer om 20 veckor vardera, som börjar i slutet av augusti och slutar i början av juni. Ansökan om studier på KTH med start 2023 öppnar i mitten av oktober. Du ansöker genom det svenska nationella ansökningssystemet, Högskoleantagning. Vissa gemensamma program har en senare ansökningsdag.

   Stipendier och finansiering

   KTH erbjuder fyra olika stipendiemöjligheter för masterstudier. KTH -stipendiet täcker studieavgiften för ett ett- eller tvåårigt masterprogram. Det KTH ettåriga stipendiet riktar sig till nuvarande KTH masterprogramstudenter och täcker studieavgiften för det andra studieåret. KTH Joint Program Scholarship riktar sig till studenter i vissa gemensamma program och täcker studieavgiften för studieperioden som spenderas på KTH . KTH India-stipendiet riktar sig specifikt till studenter från Indien.

   Alumnstatistik

   Ranking

   KTH Royal Institute of Technology är det största och mest respekterade tekniska universitetet i Sverige — rankad 89 i QS World University Rankings 2023. Vårt rykte härrör från vår drivna fakultet och begåvade studenter, som arbetar tillsammans för att forma en ljusare framtid.

   Läs mer om KTH -rankningarna på vår webbplats .

   Studentberättelser

   Platser

   • Stockholm

    KTH Royal Institute of Technology Brinellvägen 8

   Frågor