Keystone logo
© LAB University of Applied Sciences.
LAB University of Applied Sciences

LAB University of Applied Sciences

LAB University of Applied Sciences

Introduktion

LAB University of Applied Sciences i Finland erbjuder utbildning baserad på praxis som tillämpas i arbetslivet. Den fokuserar på innovation, industri och handel. LAB University of Applied Sciences betjänar global verksamhet genom praktikinriktad högre utbildning i världsklass.

Studier vid LAB är nära kopplade till utvecklingen i arbetslivet, inklusive företag och arbetsgemenskaper. Multidisciplinära, professionellt inriktade projekt och olika lärmiljöer möjliggör autentisk interaktion med partners i arbetslivet under hela studierna.

LAB verkar på campus i Lahtis och Villmanstrand och erbjuder även program online. På LAB kan du välja mellan totalt 9 kandidat- och två masterprogram i engelska inom områdena business, engineering, culture and arts, hospitality management, och health care.

Studenter kan söka till programmen två gånger per år

Hållbarhet på LAB

LAB främjar hållbarhet och ansvarstagande inom utbildning, FoU-aktiviteter, intressentsamarbete och dess verksamhetsmetoder i vardagen på campus. Begränsning av klimatförändringar och koldioxidneutralitet 2025 är våra strategiska val.

LAB främjar följande FN:s mål för hållbar utveckling:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion
 • Mål 13: Klimatåtgärder
 • Mål 17: Partnerskap för målen

Platser

 • Lappeenranta

  Yliopistonkatu 36, 53850, Lappeenranta

 • Lahti

  Mukkulankatu 19, 15210, Lahti

  Frågor