Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Michigan State University College of Veterinary Medicine

Michigan State University College of Veterinary Medicine

Michigan State University College of Veterinary Medicine

Introduktion

Veterinärvetenskapliga kurser har undervisats vid MSU sedan institutionen grundades 1855. College of Veterinary Medicine bildades formellt som ett fyraårigt examensbevisande program 1910.

Idag omfattar högskolan fyra biomedicinska avdelningar - mikrobiologi och molekylär genetik, patobiologi och diagnostisk undersökning, farmakologi och toxikologi och fysiologi; två kliniska avdelningar - kliniska vetenskaper för stora djur och kliniska vetenskaper för små djur; två serviceenheter - Veterinärmedicinskt centrum och Veterinärdiagnostiklaboratoriet; och flera forskningscentra.

Platser

  • East Lansing

    Wilson Road,784, 48824, East Lansing

    Frågor