Keystone logo
© Jens Lyngstad. TIBE
Molde University College - Specialized University in Logistics

Molde University College - Specialized University in Logistics

Molde University College - Specialized University in Logistics

Introduktion

Molde University College – Specialized University in Logistics (MUC) ligger i kuststäderna Molde och Kristiansund, på Norges nordvästra kust. MUC grundades 1994 med ett engagemang för excellens inom utbildning och forskning och erbjuder olika akademiska program inom olika discipliner. Vi erbjuder utbildningar på grund- och forskarnivå inom logistik, ekonomi och administration, IT, Sport Management, Samhällsvetenskap och Hälsovetenskap. Vår studentkår består av 3800 studenter och 280 anställda organiserade i fakulteten för logistik, fakulteten för företagsekonomi och samhällsvetenskap samt fakulteten för hälsovetenskap och social omsorg. Högskolan i Molde lägger stor vikt vid forskning och är aktivt engagerad i att bidra inom olika områden. Fakulteten består av erfarna och engagerade yrkesverksamma som inte bara är experter inom sina respektive områden utan också engagerade mentorer, som vägleder studenter mot akademisk framgång och personlig tillväxt.

Goda skäl att studera vid Högskolan i Molde

HiMolde utbildar människor som arbetar kunskapsbaserat med kvalitetsförbättring, innovation och hållbart värdeskapande hos sina framtida arbetsgivare. Vi betonar kopplingen mellan forskning och utbildning och ger studenterna möjligheter att delta aktivt i forskningsprojekt.

Eleverna på HiMolde får

  • Varierad, engagerande och effektiv undervisning
  • Flexibel pedagogik och stimulerande lärmiljö
  • Fokus på hållbarhet och innovation i praktiken i samspel med samhället omkring oss
  • Flexibla studiemöjligheter med placering och praktik
  • Kompetens för ett arbetsliv i omställning
  • Goda möjligheter till internationellt utbyte

Antagningar

Antagning till studier vid Högskolan i Molde söks genom Samordna opptak eller Soknadweb. På dessa sidor hittar du användbar information om hur du går vidare med att ansöka och annan information för dig som söker antagning till högre utbildning.

Kandidat- och årsstudie

Här hittar du allmän information om antagning till våra kandidat- och årsstudier

Magister- och vidareutbildning

Här hittar du allmän information om antagning till våra master- och vidareutbildningskurser

Platser

  • Molde

    Britvegen, 2, 6410, Molde

Frågor