Keystone logo
Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Introduktion

Knowledge Engineering kandidat- och masterprogram är utformade kring projekt-centrerat lärande (PCL) undervisningsmetod. PCL-utbildningsmodellen är småskalig och studentorienterad. Du arbetar i små grupper med komplexa och utmanande projekt som kräver att du utvecklar en mängd olika färdigheter som skriv- och presentationsförmåga och arbeta i ett team. De färdigheter du lär dig är en viktig förberedelse för din framtida karriär. Du tillämpar omedelbart det du har lärt dig från kursmaterialet och föreläsningarna på verkliga problem. Tillsammans med studiekamrater forskar du vilken information som krävs och hur den bäst presenteras. I slutet av varje projekt levererar du en funktionell produkt och presenterar dina resultat för dina medstudenter, lärare och/eller klienten. Projekt som erbjuds på DKE är:

 • utveckla klimatmodeller
 • multifunktionella spelmotorer
 • intelligenta sökmotorer
 • system för visigenkänning
 • interaktiva matematikkurser


Projekt skickas ofta in av företag och institut som ger våra studenter möjlighet att få ovärderlig erfarenhet genom att tillämpa sin utbildning för att hitta lösningar på verkliga problem.


Kvaliteten på våra masterprogram

Masterprogrammen har lagligen ackrediterats i enlighet med den nederländska lagen om högre utbildning och forskning. Den nationella ackrediteringskommittén har bedömt att masterprogrammen tillhör de bästa i Nederländerna. Dessutom bedömde ackrediteringskommittén studievägledningen och studentstödet som utmärkt och betonade därmed den internationellt konkurrenskraftiga kvaliteten på dessa tjänster

Välj din egen läroplan

Under det första året av din magisterexamen får du fördjupad kunskap om de mest relevanta ämnena inom artificiell intelligens eller operationsforskning. Under masterprogrammets andra år får du möjlighet att fokusera programmet på dina specifika intressen och karriärmål. Dessutom kan du under andra årets första termin:

• ta valfria kurser, även vid andra fakulteter vid Maastricht University

• ta valfria från det andra masterprogrammet

• delta i forskningsprojekt av den akademiska personalen

• delta i ett företag eller forskningspraktik

• följa ett utbytesprogram vid ett universitet utomlands Under andra terminen avslutar du ditt masterprogram genom att skriva ett examensarbete. För detta, du väljer ett forskningsämne som du kommer att arbeta med under överinseende av en av de akademiska anställda. Forskningen kan utföras internt eller externt på ett företag eller annat universitet. Din avhandling måste också försvaras offentligt.

*Observera att alla individuella programval övervakas av vår studievägledare och akademiska personal och utvärderas alltid på kvalitet av examinatorsnämnden.

Forskning vid Institutionen för datavetenskap och kunskapsteknik

DKE är aktivt involverad i olika forskningsområden. DKE:s akademiska lärare består av erfarna föreläsare och forskare som är välkända inom det internationella vetenskapssamhället.


Inom institutionen organiseras forskningen i tre grupper:" BioMatematik och BioInformatik" (BMI)," Robots, Agents and Interaction" (RAI) och" Networks and Strategic Optimization" (NSO). Institutionens medlemmar är involverade i flera forskargrupper och ökar därför interaktionen mellan grupperna.

BioMatematiken och Bioinformatikforskningen täcker huvudområden inom systembiologi och bioinformatik, såsom avkänning, analys, modellering och förutsägelse av biologiska och medicinska fenomen. Robots, Agents and Interaction Group (RAI) fokuserar på design, analys och tillämpning av system som består av beräkningsagenter - det vill säga mjukvaruenheter eller robotar - som strävar efter mål autonomt och interaktivt i komplexa (t.ex. osäkra, öppna, dynamiska, knappast förutsägbara) miljöer. För forskargruppen Nätverk och Strategisk Optimering ligger tyngdpunkten på kunskapstekniska ämnen relaterade till studiet av konkurrens. Gruppen har mycket expertis inom forskning om konkurrens inom brädspel och i spelteoretisk modellering.

Internationell karaktär av våra masterprogram

Institutionen för datavetenskap och kunskapsteknik tillhör fakulteten för humaniora och naturvetenskap. Denna fakultet har den högsta andelen internationella studenter vid universitetet. DKE samarbetar i sina utbildningsprogram med väletablerade universitet som Aarhus universitet i Danmark, Université de Montreal i Kanada, Reykjavik University på Island, UESTC i Kina och Universiteit Hasselt i Belgien. Studenter kan delta i ett internationellt utbytesprogram vid dessa universitet. Fakultetsmedlemmarna i DKE samarbetar i internationella forskningsprogram, möjliggör internationella praktikplatser för våra studenter.

Platser

 • Maastricht

  Maastricht University Department of Data Science and Knowledge Engineering P.O. Box 616 , 6200 MD, Maastricht

Program

  Institutionen erbjuder även:

  Frågor