Keystone logo
National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

Introduktion

University of Theatre and Film ” IL Caragiale ”, Bukarest tillkännager öppnandet av magisterexamen på engelska , som börjar med läsåret 2019-2020:

1) Utbildning av specialister inom scenkonst och film och relaterade områden (media, multimedia, konstnärlig och kulturell marknadsföring och ledning, konstnärlig pedagogik) på BA, MA och doktorsexamen, som forskningsuniversitet för avancerad / konstnärlig skapande och utbildning i konstnärlig och professionell excellensprofil;

2) Främja andan av innovation och excellens, kritiskt tänkande och kreativitet genom individuell och kollektiv konstnärlig skapelse, genom vetenskaplig forskning och exploatering och spridning av resultat i nationellt och internationellt sammanhang.

3) Skydd av kulturell identitet, främjande och stöd för mångfalden av uttrycksformer och kreativt innehåll;

4) Skydd av akademisk demokratisk ram, baserad på respekt för grundläggande rättigheter och friheter;

5) Aktivt medborgardeltagande i samhället, främjande av social integration och entreprenörskap för goda relationer med arbetsmarknaden.

University of Theatre and Film tar sin roll som nationellt kulturcentrum som bidrar till bildandet, utvecklingen, överföringen och spridningen av kulturella värden, och representerar ett riktmärke för konst och kultur i vårt land, en generator för konstnärliga och kulturella evenemang.

Platser

  • Bucharest

    Strada Matei Voievod,75-77, 021452, Bucharest

    Frågor