Keystone logo
Newcastle University International Singapore

Newcastle University International Singapore

Newcastle University International Singapore

Introduktion

ESSEC: s pionjär inom företagsrelaterat lärande sedan 1907 är att svara på framtidens utmaningar. I en sammanlänkad, teknisk och osäker värld, där uppgifterna blir alltmer komplexa, erbjuder ESSEC ett unikt pedagogiskt synsätt. Detta tillvägagångssätt bygger på skapande och spridning av spetskunskap, en blandning av akademiskt lärande och praktisk erfarenhet och en mångkulturell öppenhet och dialog.

Sedan starten 1907 har ESSEC Business School byggt upp ett rykte på hög standard, en strävan efter excellens och en tro på intellektuell frihet. En forskningsdriven akademisk institution, ESSEC har alltid försökt att inkarnera och överföra sina fem grundläggande värderingar av humanism, innovation, ansvar, excellens och mångfald.

ESSECs ledarskap bygger på dess förmåga att skapa ny, relevant och högeffektiv kunskap som matas in i skolans verksamhet över hela linjen: kandidatprogrammen, masterprogrammen och företagsledningsprogrammen och verksamhetens verksamhet.

Frågor