Keystone logo
© METADATA
Nord University

Nord University

Nord University

Introduktion

Nord University bildades 2016 genom en sammanslagning av Nordlands universitet, Nesna University College och Nord-Trøndelag University College. Vi har cirka 200 utbildningar fördelade på 8 nya och moderna campus. Fakulteten för biovetenskap och vattenbruk ligger i Bodø och Steinkjer, viktiga regioner för havs- och jordbruksutveckling. Med vår egen forskningsstation, två forskningsfartyg och tillgång till Norges första bioraffinaderi leder vi vägen i utvecklingen relevant för både Norge och världen.

Nord University relevans

​Nord​​​​ ska möta globala utmaningar med ny kunskap, förankrad i naturen och människorna i vår region. Nordområdena är Norges viktigaste strategiska region. Nord University ska stärka den sociala och ekonomiska forskningen med anknytning till nordområdena.

Nordlands och Trøndelags län är rika på naturresurser och representerar betydande potential för hållbart värde och jobbskapande. Nord University ska bidra till utvecklingen av forskning och utbildning, särskilt inom biovetenskap, näringsliv, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, utbildningsvetenskap och professionell vetenskap.

Nord University ligger i Sámeednam/Saepmie och ansvarar för forskning och utveckling inom lule och sydsamiska språk och kultur. Nord ska stärka samiska utbildningar och öka omfattningen av multidisciplinär samisk forskning.

Värdeförklaring

Nord University ska präglas av kvaliteten på sin forskning och utbildning och av dess samhörighet: mellan studenter och personal, mellan utbildningsprogram och arbetsliv samt mellan forskning och samhälle. Våra elever och personal är våra viktigaste resurser.

Utbildnings- och arbetsmiljön vid Nord University ska bygga på delaktighet, respekt och inkludering. Nord University kommer att fortsätta att utveckla principerna om akademisk frihet, jämlikhet och mångfald, hög etisk standard och institutionell autonomi, genom gott ledarskap, kollegialitet och socialt ansvar på alla nivåer i organisationen.

Nord University kärnvärden är:

  • Respekt
  • Genomskinlighet
  • Samhörighet
  • Kreativitet

Strategisk kärna

Nord University akademiska profil ska bygga vidare på våra strategiska kärnområden inom utbildning och forskning som omfattar såväl regionala fördelar och krav som nationella strategier, och stärka universitetets forskarutbildning.

Platser

  • Bodø

    Universitetsalléen, 11, 8026, Bodø

Frågor