Keystone logo
Oslo Metropolitan University

Oslo Metropolitan University

Oslo Metropolitan University

Introduktion

OsloMet är ett urbant universitet med en mångsidig akademisk profil och en tydlig internationell inriktning. Genom den forskning vi bedriver och de studenter vi utbildar försöker OsloMet svara på samhällets och arbetsmarknadens behov. OsloMet är framåtsträvande och engagerat i att ta till sig ny teknik och innovativa lösningar som förbättrar sättet att driva universitetet.

Inlärning

I nära samarbete med samhället och arbetsgivarna kommer vår kunskap och erfarenhet att bidra till lärande och modernisering av våra utbildningsprogram. Det kommer också att bidra till att utveckla institutionen, de enskilda studenterna och anställda.

Innovativ

Innovation kräver samarbete mellan discipliner, yrken och intressenter i samhället. Vårt mål är att vara nyfiken och öppen i vårt samarbete med samhället, arbetsgivare och företag, och vi kommer att producera ny kunskap som ger lösningar på morgondagens utmaningar.

Olika

Vårt läge i Oslo-regionen ger oss goda möjligheter att förstå och dra nytta av stadens mångfald. Vi kommer att främja jämlikhet och förståelse - i samhället i allmänhet och bland våra studenter och personal i synnerhet.

Platser

  • Majorstuen

    Kirkeveien,1B, 0266, Majorstuen

    Frågor